Trust może być doskonałą formą dywersyfikacji inwestowania, i stanowiącą, o ile transfer środkw...
Jan Lis
21.07.2010
Komentarz stanowi omwienie instytucji rozłożenia płatności podatku na raty oraz odroczenia terminu...
21.07.2010
Co należy uznać za dowód księgowy? Do których dokumentów należy załączyć tzw. dowód wewnętrzny? Czy...
Małgorzata Niedźwiedzka
20.07.2010
Przedmiotem opłaty skarbowej przede wszystkim jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie...
20.07.2010
Zbyt duży udział kredytw walutowych we wszystkich kredytach udzielonych przez banki może być groźny...
Jan Lis
15.07.2010
Przepisy działu IV o.p. normujące postępowanie podatkowe regulują zasady związane z gromadzeniem...
Dariusz Strzelec
15.07.2010
Choroba, nagły wyjazd rodzinny oraz pobyt za granicą - to najczęstszewytłumaczenia podawane przez...
Jan Lis
14.07.2010
Otwarte Fundusze Emerytalne mogą przyczynić się do wzmocnieniadługookresowego wzrostu gospodarczego...
Jan Lis
14.07.2010
Zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają m.in. grunty położone na obszarach objętych ochroną...
Tomasz Krywan
13.07.2010
Z danych opublikowanych w najnowszej edycji raportu InfoDług, przygotowanego przez BIG InfoMonitor...
Emilia Zakrzewska
12.07.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski