Zgodnie z przygotowanymi przez MF założeniami do nowelizacji Ordynacji podatkowej, w przypadku gdy w ciągu 7 dni od dnia wysłania zawiadomienia o możliwości odebrania pisma w systemie teleinformatycznym organu do jego odbioru nie dojdzie, organ podatkowy wyśle ponowne zawiadomienie. Doręczenie będzie uznawane za dokonane z upływem 7 dni od momentu wysłania ponownego zawiadomienia.

Więcej na ten temat w Gazecie Prawnej