Senat rozpatrzył rzadową nowelizację ustaw o podatkach dochodowych mającą na celu zwalczanie...
Jolanta Mazur
24.07.2014
Po wejściu w życie przepisów ustawy z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych...
Joanna Polańska-Solarz
24.07.2014
Doradca podatkowy
Mimo iż wydatki poniesione na melioracje oraz odwodnienie wyznaczonego obszaru wykonywać będzie,...
Michał Malinowski
24.07.2014
Sprawę dziwnych tirów jadących z Włoch na Ukrainę prowadzą policjanci z CBŚ i prokuratorzy z...
PAP
24.07.2014
Komisja finansów zarekomendowała w środę odrzucenie poprawek SLD do projektu ustawy o specjalnym...
PAP
24.07.2014
We wtorek Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy VAT oraz...
Jolanta Mazur
24.07.2014
W środę w Sejmie po ośmiu godzinach zakończyła się debata nad sprawozdaniem komisji finansów ws....
PAP
24.07.2014
Oszuści rozsyłają fałszywe wezwania do wpłacania na wskazane konto kwoty 150 złotych, jako kary za...
Jolanta Mazur
23.07.2014
W ustawie budżetowej na 2013 r. na poręczenia i gwarancje przeznaczono 300 mld zł, z czego wydano...
PAP
23.07.2014
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie ustawy budżetowej na rok 2013 - mówił w środę...
PAP
23.07.2014
Wydatki związane z poręczeniem kredytu przeznaczonego na zakup środków trwałych i wyposażenia...
Marek Jurek
23.07.2014
Posłowie wszystkich klubów opowiedzieli się we wtorek za dalszymi pracami nad senacką propozycją...
PAP
23.07.2014
17 lipca IESBA (Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych) opublikowała aktualną wersję...
Przemysław Czajor
23.07.2014
W środę w Sejmie odbędzie się debata, podczas której posłowie wysłuchają sprawozdania z wykonania...
PAP
23.07.2014
Urzędom skarbowym został tydzień na zwrot nadpłaty podatku. Dotyczy to tych podatników, których...
Inny
23.07.2014
We wtorek w Sejmie większość klubów opowiedziała się za dalszymi pracami nad nowelą ustawy o...
PAP
23.07.2014
Świadczenia otrzymywane i wypłacane przez ubezpieczyciela w ramach polisy odpowiedzialności...
Michał Malinowski
23.07.2014
Mieszkańcy Częstochowy mogą decydować na co wydać ponad 5,7 mln zł w przyszłorocznym budżecie...
PAP
23.07.2014
Rządowa ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r., czyli rok...
PAP
23.07.2014
W porządku obrad trwającego posiedzenia Sejmu znalazła się poselska propozycja nowelizacji ustawy o...
Jolanta Mazur
22.07.2014
Przychód pracowników tymczasowych w postaci szkoleń sfinansowanych przez pracodawcę użytkownika nie...
Artur Kowalski
22.07.2014
Dziś w Sejmie odbędzie się I czytanie projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania...
Katarzyna Bogucka
22.07.2014
Prawie połowa z blisko 200 propozycji inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców Sosnowca do...
PAP
22.07.2014
Przepisy pozwalające na uregulowanie podatku przez inny podmiot niż do tego zobowiązany, jeżeli...
Jolanta Mazur
22.07.2014
We wtorek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie senackiego projektu zmian w Ordynacji podatkowej....
PAP
22.07.2014
Od 25 sierpnia mieszkańcy Kielc będą mogli składać propozycje zadań, które będą mogły być...
PAP
22.07.2014
Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o PIT...
Katarzyna Bogucka
22.07.2014
Odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych tworzony przez spółdzielnie mieszkaniowe, jako...
Michał Malinowski
22.07.2014
Zdarzenie gospodarcze należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych w tym okresie sprawozdawczym, w...
Aneta Chmielewska
22.07.2014
We wtorek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu zmian w ustawie o podatku...
PAP
22.07.2014