Głównym celem przyjętego projektu jest wg jego twórców automatyczne gromadzenie w systemach informatycznych administracji podatkowej danych niezbędnych do uruchomienia w 2015 r. usługi wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych pre-filed tax return (PFR).

Zobacz: Pre-filed tax return zrewolucjonizuje składanie zeznań PIT >>

Każdy podatnik na swoim koncie w ramach nowego systemu informatycznego e-podatki, znajdzie wstępnie wypełnione zeznanie PIT, i jeśli uzna, że wszystko jest w porządku to prześle go do urzędu skarbowego automatycznie uzyskując poświadczenie jego odbioru. Usługa PFR nie pozbawi podatnika prawa do wspólnego rozliczenia dochodów małżonków i ulg podatkowych, a także przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, ale w takich sytuacjach podatnik będzie musiał samodzielnie wypełnić odpowiednie rubryki w zeznaniu.

Projekt noweli ustawowej nakłada na płatników podatku PIT i podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku obowiązek przekazywania administracji podatkowej informacji o dochodach podatników wyłącznie drogą elektroniczną. Możliwość przekazania informacji w formie papierowej dotyczyłaby jedynie podmiotów, które dane o dochodach podatników sporządzają dla nie więcej niż pięciu osób.

Zobacz: Płatnicy PIT i CIT będą składać e-deklaracje >>

Zaproponowane rozwiązanie ułatwi dokonywanie rozliczeń podatkowych, ograniczy najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach, a także zmniejszy liczbę dokumentów papierowych. Płatnicy będą mogli wysyłać urzędom skarbowym zbiorczą informację o dochodach wielu podatników, podpisaną jednym podpisem elektronicznym. W przypadku płatników będących osobami fizycznymi, nie będzie wymagany bezpieczny podpis elektroniczny, a płatnicy, którzy nie będą mieli dostępu do sieci, dane do uruchomienia usługi PFR, będą mogli wysłać internetowo w siedzibie urzędu skarbowego.

Zakłada się, że od 2015 r. usługę PFR urzędy skarbowe udostępnią dla podatników rozliczających PIT-37 (składany głównie przez pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów), a od 2016 r. rozszerzą ją na PIT -36 (składany głównie przez przedsiębiorców) i PIT-38 (składany przez osoby osiągające dochody kapitałowe, np. z giełdy).

Zobacz: Wkrótce fiskus wypełni za podatnika roczne zeznanie PIT >>

Zgodnie z projektem nowelizacji, na podatników i płatników podatku dochodowego od osób prawnych nałożono obowiązek składania zeznania podatkowego CIT-8 oraz informacji o wysokości przychodu uzyskanego przez zagranicznych podatników IFT-2 – wyłącznie elektronicznie. Złożone w ten sposób deklaracje podatkowe trzeba będzie opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym. Prawo do złożenia tych zeznań podatkowych w formie papierowej, przysługiwałoby jedynie podatnikom i płatnikom podatku dochodowego od osób prawnych, którzy są zwolnieni z obowiązku składania elektronicznych deklaracji w podatku PIT.

Tekst pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego