Usługa w pierwszej kolejności będzie adresowana do podatników rozliczających się na formularzu PIT-37, czyli do osób fizycznych uzyskujących w roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatników ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegających opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. W następnym etapie będą mogli z niej skorzystać również podatnicy rozliczający się na PIT-36 oraz PIT-38.

Zobacz: Wkrótce fiskus wypełni za podatnika roczne zeznanie PIT >>

Ministerstwo finansów planuje, że PFR zostanie zamieszczony na utworzonym koncie podatnika na portalu podatkowym. Podatnik, chcąc korzystać z tej usługi, po zalogowaniu się na swoje konto na portalu będzie zobowiązany przeanalizować przygotowane przez administrację podatkową zeznanie podatkowe i zdecydować, czy tak wypełniony dokument akceptuje, czy wprowadza w nim zmiany, np. w zakresie przysługujących mu ulg, odliczeń czy alokacji 1 proc. podatku. Po uzupełnieniu zeznania podatkowego poprzez kliknięcie ikonki „Wyślij”, podatnik dokona przesłania zeznania podatkowego i automatycznie uzyska urzędowe poświadczenie jego odbioru.

Zobacz także: PIT za 2014 r. wypełni już administracja podatkowa >>

PFR nie zmieni zasad przekazywania 1 proc podatku >>

Tekst pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego