Związek Dealerów Samochodowych apeluje do swoich członków o zgłaszanie tematów mogących być przedmiotem interpretacji w sprawie VAT. Związek przypomina jednocześnie, że każdy członek Związku może też zwrócić się o nieodpłatną poradę także w zakresie nowych przepisów o VAT do Pogotowia Prawnego ZDS.

Zobacz: Dealerzy samochodowi chcą interpretacji przepisów VAT od aut >>

Od 1 kwietnia tj. od wejścia w życie nowych przepisów o VAT, dealerzy zasypywani są ofertami odpłatnych usług m. in. w zakresie przygotowywania wniosków o interpretację podatkową oraz ofertami szkoleń i konsultacji prawno-podatkowych. Związek zapewnia, że jego członkowie nie muszą korzystać z odpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. W przypadku wątpliwości co do stosowania nowych przepisów w zakresie podatku VAT od aut, ZDS oferuje pomoc w przygotowaniu takiego wniosku, do czego ze strony dealera niezbędne jest jedynie szczegółowe opisanie dotyczącego danego członka ZDS stanu faktycznego. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Zobacz: Zmiany w zasadach odliczania VAT od samochodów firmowych >>

Na podstawie zmienionych przepisów Ordynacji podatkowej organizacja taka jak Związek Dealerów Samochodów jest uprawniona do występowania do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnych, które są wiążące dla wszystkich organów podatkowych. Związek Dealerów Samochodów wystąpi o interpretację ogólną w przypadku rozbieżności w orzecznictwie poszczególnych organów podatkowych.

  Zobacz książkę "Samochody a VAT i podatki dochodowe" dostępną w ksiegarni internetowej Profinfo >>

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego