W tegorocznej edycji konkursu nagrodzono 63 urzędy wskazane przez przedsiębiorców. Najwięcej US zostało nagrodzonych w województwie mazowieckim - 12, następnie zachodniopomorskim – 6 oraz kujawsko-pomorskim - 5.

Urzędy skarbowe oceniane były na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnionej ankiecie konkursowej. Ocenie podlegały jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji z urzędem oraz kompetencje pracowników. Ankiety oceniające urzędy były przesyłane do Kanclerzy Lóż Regionalnych BCC, którzy koordynowali konkurs na szczeblu regionalnym. W sumie wpłynęło ponad 25 tysięcy wypełnionych ankiet.

Przedsiębiorcy wskazywali na profesjonalizm oraz pozytywne nastawienie urzędników do podatnika. Sugerowali też m.in. zwiększenie liczby dni w tygodniu z wydłużonym czasem pracy urzędów, uruchomienie kanału elektronicznego do porad video, ujednolicenie wydawanych interpretacji podatkowych dotyczących takich samych zagadnień, czy ograniczenie do minimum osobistego stawiania się w urzędzie.

Wyróżnione US otrzymują tytuł Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy – 2014. Prawo używania tytułu przysługuje przez 1 rok, tj. do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu.

Marek Goliszewski, gratulując wyróżnionym, żartował: - Z niektórymi znamy się od 12 lat i to upoważnia mnie do złożenia prośby na ręce pana ministra, by zatrudnił mnie w urzędzie skarbowym, gdy zakończę już karierę w BCC. Prezes BCC dziękował też przedstawicielom nagrodzonych US za postawę, bo jak mówił, ma świadomość jak trudną pracę wykonują. Podkreślił, że w statucie BCC jest zapisany obowiązek rzetelnego rozliczania się z fiskusem. By państwo rosło w siłę, muszą być płacone podatki. Zaznaczył również, że przedsiębiorcy i US mają wspólne problemy, m.in. to, że często ustawy są ze sobą sprzeczne. Współpraca zaś prowadzi do eliminacji tych niedogodności.

Jacek Kapica m.in. dziękował BCC za inicjatywę i coroczne ocenianie US, bo to ocena klientów. A taka ocena jest najbardziej ceniona. Ministerstwo stara się wsłuchiwać w oczekiwania, uwagi i sugestie przedsiębiorców by z nich później korzystać. Przed ministerstwem stoi m.in. zadanie rozwijania systemu wsparcia dla przedsiębiorców. – Wierzę, że co roku będzie więcej świadectw rzetelności świadczenia usług prze US – powiedział.

Mirosława Gałan, Kanclerz Loży Lubelskie BCC, dziękowała nagrodzonym urzędom za ciężką pracę na rzecz podatników i państwa. Praca urzędów jest różnie oceniana przez społeczeństwo. Konkurs Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy wskazuje mankamenty, które zauważają przedsiębiorcy, a które w miarę możliwości są niwelowane, po to również by wizerunek US złagodniał.

W imieniu nagrodzonych urzędów głos zabrał Janusz Kapica, naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej. – Dzisiejsze wyróżnienie jest dużym osiągnięciem, tym bardziej, że jest przyznawane przez przedsiębiorców – mówił. Tytuł zaś zobowiązuje do dalszego otwarcia się na sprawy przedsiębiorców. Nowe usługi, które mają być wprowadzone w urzędach, będą rozwijać i budować administrację m.in. otwarta na sprawy przedsiębiorców. Dodał też, że niezwykle istotne jest zrozumienie obu stron i wzajemny szacunek.

Inicjatywa zorganizowania konkursu powstała 12 lat temu. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 28 lutego 2002 r. pomiędzy Ministerstwem Finansów oraz Business Centre Club.

Konkurs jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego podstawowym celem jest zachęcanie przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków, tworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości, akceptacji wzajemnych praw i obowiązków, które towarzyszą działalności urzędów i przedsiębiorstw, upublicznianie i promocja wysokich standardów obsługi klienta osiągniętych przez wyróżnione placówki.