Publikacja jest efektem Ogólnopolskiej VI Opolskiej Konferencji Podatkowej, która odbyła się Izbicku koło Opola w dniach 11–12 kwietnia 2012 r. Zebrane w tej pozycji dwadzieścia pięć artykułów, powstałych na podstawie wygłoszonych referatów, podzielone zostało na dwie części odzwierciedlające bloki tematyczne konferencji - podatek akcyzowy i prawo celne.

Ich autorzy odwołują się przede wszystkim do swojej praktyki, dzięki czemu czytelnik otrzymuje wiarygodną informację o dominującym stanowisku organów celnych i sądów administracyjnych w szeregu kwestii pojawiających się w działalności podmiotów gospodarczych, zwłaszcza tych, które dokonują obrotu wyrobami akcyzowymi oraz utrzymują kontakty handlowe z krajami spoza UE.

Poszczególne zagadnienia zostały przedstawione w sposób zwięzły i przystępny, z odwołaniem do dorobku doktryny i judykatury, dzięki czemu w publikacji znaleźć można propozycje rozwiązań konkretnych problemów praktycznych w zakresie regulacji celnych i podatku akcyzowego.

Zdaniem dr hab. Wojciecha Morawskiego z UMK w Toruniu książka może zainteresować osoby zajmujące się praktyką stosowania prawa celnego i podatkowego. Z pewnością opracowania stanowią modelowy przykład tekstów zarazem praktycznych, jak i przygotowanych bardzo dobrze warsztatowo. Za istotny walor publikacji recenzent uważa jej zróżnicowaną tematykę i zróżnicowanie doświadczeń zawodowych autorów.

Książka "Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian" przeznaczona jest przede wszystkim dla podatników podatku akcyzowego oraz podmiotów uczestniczących w obrocie towarowym z krajami trzecimi. Będzie pomocna także w praktyce agentów celnych, doradców podatkowych, księgowych i pracowników biur rachunkowych obsługujących uczestników obrotu handlowego z krajami spoza UE i podatników podatku akcyzowego. Zainteresuje również radców prawnych oraz pracowników administracji celnej.

Książka "Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian"dostępna jest w księgarni internetowej Profinfo >>