Podczas posiedzenia, które odbyło się 20 czerwca br. w Luksemburgu Rada do spraw gospodarczych i finansowych, w której skład wchodzą ministrowie ds. gospodarczych i ministrowie finansów państw członkowskich Unii, przyjęła również konkluzje w sprawie raportu grupy roboczej z wdrażania Kodeksu postępowania dotyczącego opodatkowania przedsiębiorstw (Code of Conduct for business taxation). Ww. grupa działa od 1998 r. i regularnie przedstawia Radzie raporty z monitorowania wycofywania istniejących w państwach członkowskich rozwiązań podatkowych prowadzących do szkodliwej konkurencji (rollback) lub niewprowadzania nowych takich rozwiązań (standstill).

Ministrowie przyjęli także informację o stanie prac w zakresie dyrektywy dotyczącej opodatkowania produktów energetycznych. Zatwierdzili także raport na temat prac nad dyrektywą w sprawie standardowej deklaracji VAT, która ma ograniczyć obciążenia administracyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw. ECOFIN zatwierdziła również dwa raporty dla Rady Europejskiej dotyczące kwestii podatkowych. Pierwszy podsumowuje prace w zakresie m.in. opodatkowania energii, wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania przedsiębiorstw, opodatkowania transakcji finansowych oraz opodatkowania oszczędności. W drugim raporcie, przyjętym przez ministrów finansów w ramach Paktu Euro Plus przedstawiono postępy w pracach z obszaru podatków, oprócz ww. kwestii, także w zakresie walki z oszustwami podatkowymi, unikaniem opodatkowania i agresywnym planowaniem podatkowym.