Wydatki na nieterminowe płacenie składek na ubezpieczenie społeczne jak również uiszczanie kosztów...
Michał Malinowski
31.07.2014
Naczelny Sąd Administracyjny rozpozna 31 lipca br. sprawę dotyczącą udostępnienia informacji na...
Jolanta Mazur
31.07.2014
Wprowadzenie klauzuli obejścia prawa podatkowego, którą przewiduje nowelizacja Ordynacji...
PAP
31.07.2014
We wtorek, 29 lipca br. resort finansów zaprezentował projekt zmiany rozporządzenia w sprawie...
Michał Malinowski
31.07.2014
Zdaniem Business Centre Club, planowane zmiany w przepisach o VAT oznaczają zdaniem dla...
Jolanta Mazur
31.07.2014
Od 2015 r. wszyscy lekarze, stomatolodzy, prawnicy, fryzjerzy, kosmetyczki, a także mechanicy...
PAP
31.07.2014
Modernizacja krytej pływalni oraz stoku narciarskiego czy budowa siłowni na świeżym powietrzu to...
PAP
31.07.2014
Minister gospodarki Argentyny Axel Kicillof poinformował w środę na konferencji prasowej w Nowym...
PAP
31.07.2014
W 2009 r. rząd powołał Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych. W ciągu pięciu lat nie...
PAP
31.07.2014
Policjanci Centralnego Biura Śledczego KGP wspólnie z funkcjonariuszami pomorskiej Służby Celnej...
Jolanta Mazur
30.07.2014
Wczoraj resort finansów zaprezentował projekt zmiany, która zakłada utrzymanie do 31 grudnia 2016...
Michał Malinowski
30.07.2014
Złożenie brakującej informacji CIT-ST za ostatni miesiąc roku podatkowego w ocenie eksperta...
Piotr Geliński
30.07.2014
Źródłem prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest sama faktura, lecz nabycie towaru lub...
Michał Malinowski
30.07.2014
Państwo traci rocznie nawet 6 mld zł z powodu nielegalnego handlu paliwami. To kwota odpowiadająca...
Inny
30.07.2014
Wprowadzenie systemu ryczałtowego do określania wartości świadczenia polegającego na użytkowaniu...
Jolanta Mazur
30.07.2014
Po wejściu w życie 10 sierpnia 2014 r. ustawy deregulacyjnej, wpis na listę agentów celnych będzie...
Jolanta Mazur
30.07.2014
10 sierpnia zniesiony zostanie obowiązek posiadania certyfikatu księgowego, co oznacza, że...
Agnieszka Matłacz
30.07.2014
Trybunał Konstytucyjny orzekł we wtorek, że przepisy ustawy o podatku PIT, dotyczące podatku od...
PAP
30.07.2014
Hiszpania reformuje prawo autorskie. Najwięcej kontrowersji budzi planowane wprowadzenie prawa do...
Jolanta Mazur
29.07.2014
Osoba, która otrzymała z funduszu inwestycyjnego pieniądze na zorganizowanie pogrzebu członka...
Michał Malinowski
29.07.2014
Nawet, jeżeli SKA osiąga przychody z dywidend ze spółek kapitałowych, majątku z tytułu likwidacji...
Michał Malinowski
29.07.2014
Odliczenie i zwrot podatku naliczonego to podstawowe mechanizmy funkcjonowania VAT. Przyznanie tych...
Jolanta Mazur
29.07.2014
Po 10 sierpnia certyfikat księgowy nie będzie już potrzebny do usługowego prowadzenia ksiąg, ale...
Agnieszka Matłacz
29.07.2014
Jeśli dowód wpłaty zawiera dane stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej...
Karol Różycki
29.07.2014
Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, zwolnione z obowiązku zapłaty podatków dochodowych...
Jolanta Mazur
29.07.2014
Przyjęcie przez Sejm ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym może być, z uwagi na możliwość...
Jolanta Mazur
29.07.2014
Wartość ujawnionych przez kontrolę skarbową uszczupleń podatkowych w pierwszym półroczu 2014 r....
Jolanta Mazur
29.07.2014
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (K 7/13), wydane w sprawie konstytucyjności...
Adam Bartosiewicz
29.07.2014
Deficyt sektora rządowego i samorządowego według ESA '10 wyniósł po I kwartale 2014 r. 3,5 mld zł,...
PAP
28.07.2014
Biuro rachunkowe będzie mogło prowadzić działalność nie zatrudniając osób posiadających certyfikat...
Maciej Soprych
28.07.2014