Powołanie Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego powinno nastąpić jak najszybciej po...
PAP
20.10.2014
Urzędy skarbowe w Portugalii i Hiszpanii grożą klubom oraz piłkarzom kontrolami podatkowymi, lecz...
PAP
20.10.2014
W Białymstoku powstało Centrum Sportów Miejskich - to pierwszy w mieście projekt zrealizowany w...
PAP
20.10.2014
Trybunał Konstytucyjny orzekł o zgodności z konstytucją przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących...
Inny
20.10.2014
Skoro wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie został uzupełniony w żądanym zakresie, a...
Michał Malinowski
17.10.2014
W pobliżu polsko-litewskiej granicy, funkcjonariusze Służby Celnej z Budziska udaremnili 2 próby...
Jolanta Mazur
17.10.2014
Świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie przepisów ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń...
Sławomir Liżewski
17.10.2014
Najwyższa Izba Kontroli wykazała wiele nieprawidłowości przy projektowaniu, budowie oraz...
PAP
17.10.2014
Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2013 roku wyniósł 4 proc. PKB, a nie 4,3...
PAP
17.10.2014
W przypadku otrzymania zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru obowiązek podatkowy powstaje z...
Artur Kowalski
17.10.2014
Wielkość budżetu partycypacyjnego dla Warszawy na 2016 r. to ponad 50 mln zł, czyli prawie dwa razy...
PAP
17.10.2014
Naczelny Sąd Administracyjny wykazał, że ustawodawca świadomie zawęził zakres przedmiotowy wniosku...
Inny
17.10.2014
Minister finansów Irlandii Michael Noonan, podczas prezentacji projektu budżetu ogólnego na rok...
Jolanta Mazur
17.10.2014
Obniżka stóp procentowych nie wystarczy, by skutecznie pobudzić koniunkturę gospodarczą ocenia...
Inny
17.10.2014
Fiskus odmówił służbom dostępu do wiedzy o majątku Kowalskiego. MSW zostało odprawione z kwitkiem...
PAP
17.10.2014
Kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta Gorzowa Wlkp. Krystyna Sibińska i gorzowscy radni...
PAP
17.10.2014
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przygotował analizę na temat powodów i skutków wadliwego...
Katarzyna Bogucka
16.10.2014
Grupa bielszczan wsparła pomysłodawców projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w promocji...
PAP
16.10.2014
Obowiązek złożenia do urzędu skarbowego informacji VAT-26 i prowadzenia ewidencji przebiegu...
Jolanta Mazur
16.10.2014
Co do zasady, gdy dłużnikiem podatnika jest stryj jego żony możliwe jest skorzystanie z tzw. ulgi...
Karol Różycki
16.10.2014
Nie ma obecnie konieczności dołączania protokołów odbioru do wystawianych faktur sprzedaży z tytułu...
Sebastian Twardoch
16.10.2014
Zwolnienie z podatku od nieruchomości przeznaczonej na działalność gospodarczą nawet na pięć lat...
PAP
16.10.2014
Do północy w środę kraje strefy euro wysyłają swoje plany budżetowe na 2015 r. do Komisji...
PAP
16.10.2014
Kandydaci na doradców podatkowych będą musieli przez 6 miesięcy odbywać 8 godzin tygodniowo praktyk...
Jolanta Mazur
16.10.2014
Doradca podatkowy
Radykalna obniżka podatków we Włoszech na sumę 18 miliardów euro znalazła się w przyjętych w środę...
PAP
16.10.2014
Po wrześniu deficyt budżetu państwa wyniósł 22 mld 372,5 zł, co stanowi 47,1 proc. dopuszczonego w...
PAP
16.10.2014
Samo stwierdzenie, że podatnik nabył towar, nie obliguje fiskusa do zaliczenia spornych wydatków do...
Michał Malinowski
16.10.2014
Premier Ewa Kopacz zapoznała się z raportem dotyczącym kontroli w Ministerstwie Finansów i Rządowym...
Krzysztof Sobczak
15.10.2014
Biegły rewident nie musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, jeżeli nie świadczy usług...
Tomasz Krywan
15.10.2014
Bierna postawa członka zarządu nie tylko nie pozwala na uwolnienie się przez zarządcę od...
Michał Malinowski
15.10.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski