MF chce, by sklepy wystawiały elektroniczne dokumenty tax-free i przesyłały je bezpośrednio do...
PAP
06.02.2015
Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie właściwości miejscowej urzędów celnych...
Katarzyna Bogucka
06.02.2015
Nie będzie podniesienia kwoty wolnej od podatku do poziomu zależnego od dochodów potrzebnych do...
PAP
06.02.2015
W ramach nowych przepisów dotyczących kas rejestrujących, które weszły w życie z początkiem tego...
Jolanta Mazur
06.02.2015
Z chwilą wygrania przetargu wadium oferenta, którego oferta została przyjęta, zostaje zarachowane...
Jolanta Mazur
06.02.2015
W deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 w poz. 10 należy wykazać kwotę stanowiącą różnicę...
Mariusz Jabłoński
06.02.2015
Parlament Europejski powoła komisję nadzwyczajną, która ma zbadać budzące kontrowersje praktyki...
PAP
06.02.2015
Rozwiązanie spółki cywilnej po wniesieniu przez nią odwołania powoduje konieczność umorzenia...
Michał Malinowski
06.02.2015
Komisja Europejska przewiduje , że w tym roku polska gospodarka będzie rozwijała się w tempie 3,2...
Jolanta Mazur
06.02.2015
Wicepremier Janusz Piechociński uważa, że Polska dzięki przewidywalności i stabilności gospodarki...
PAP
06.02.2015
Jak co roku Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował wytyczne dla...
Michał Topulniak
06.02.2015
W czwartek, 5 lutego br., Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o Służbie Celnej, ustawy o...
Jolanta Mazur
06.02.2015
Pracownik powinien sam ponosić koszty eksploatacji samochodu służbowego do celów prywatnych, zaś...
Adam Bartosiewicz
05.02.2015
Polska gospodarka w bieżącym roku będzie się rozwijała w tempie 3,2 proc., a w 2016 roku 3,4 proc....
PAP
05.02.2015
W celu skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej podatnik musi być właścicielem bądź współwłaścicielem...
Paweł Ziółkowski
05.02.2015
Na wartość podstawy opodatkowania nie mają wpływu umowy zobowiązujące do zawarcia w przyszłości...
Michał Malinowski
05.02.2015
Urzędy skarbowe będą stosować jednolite zasady postępowania podczas nawiązywania kontaktu z...
Jolanta Mazur
05.02.2015
Stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT-em w odniesieniu do telefonów komórkowych,...
PAP
05.02.2015
Problemy techniczne w ramach systemu informatycznego nie mogą naruszać prawa podatnika do uzyskania...
Michał Malinowski
05.02.2015
Od 1 kwietnia ponad 2 tys. pracowników urzędów i izb skarbowych zostanie skierowanych do...
Inny
05.02.2015
Akty stanu cywilnego wydawane w sprawach Karty Dużej Rodziny będą zwolnione z opłaty skarbowej,...
PAP
05.02.2015
Stosowanie zróżnicowanych form promocji wzmacnia ostateczny efekt i pozwala zrealizować różne cele...
Joanna Polańska-Solarz
05.02.2015
Doradca podatkowy
31 grudnia 2014 r. zakończył się kolejny dwuletni okres, w którym doradca podatkowy, wykonując...
Joanna Polańska-Solarz
05.02.2015
Doradca podatkowy
Obradująca 3 i 4 lutego br. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o pozostawieniu stóp...
Inny
05.02.2015
Prawie 22 tys. mieszkańców Białorusi, którzy mieli większe wydatki niż dochody, zostało w zeszłym...
PAP
05.02.2015
W 2014 r. urzędy skarbowe w Małopolsce przeprowadziły rekordową liczbę aż 259 bezpłatnych i...
Jolanta Mazur
04.02.2015
Będący przedmiotem prac parlamentarnych projekt nie przewiduje likwidacji opłaty targowej, a...
Jolanta Mazur
04.02.2015
Od 1 stycznia, zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, za produkcję papierosów uważa się także ich...
Jolanta Mazur
04.02.2015
Nawet jednorazowe sporządzenie zeznań podatkowych przez spółkę, która prowadzi działalność...
Jolanta Mazur
04.02.2015
Jednym z istotnych problemów występujących w praktyce stosowania przepisów ustawy o VAT jest...
Grzegorz Gębka
04.02.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski