Jak czytamy w dzisiejszej Gazecie Prawnej, OECD zauważa, że transport przyczynia się do nawet 1/4 ogólnej emisji CO2 w krajach uprzemysłowionych. System podatkowy powinien zachęcać do korzystania ze zbiorowych form transportu, a szczególnie form bezemisyjnych. Stanowisko Organizacji, chociaż nie ma mocy wiążącej, wpisuje się w ogólny kontekst działań zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia efektu globalnego ocieplenia.

Więcej na ten temat w Gazecie Prawnej >>