W konkursie wzięły udział urzędy skarbowe, izby i urzędy celne, a także inne urzędy administracji rządowej, które zgłaszały dobre praktyki dotyczące obsługi swoich klientów. Najlepszą okazała się zgłoszona przez Urząd Skarbowy w Żarach, która dotyczy przypominania podatnikom o upływającym terminie składania deklaracji podatku od spadków i darowizn, pozwalającym na skorzystanie ze zwolnienia z tego podatku.

Praktyka ta otrzymała najwięcej, bo aż 17 głosów, pokonując przy tym takie pomysły jak: informowanie klientów inspektoratu o zaświadczeniach i decyzjach gotowych do odbioru, wspieranie działalności gospodarczej - newsletter dla podmiotów korzystających z uproszczeń, czy wysyłanie SMS do podatników VAT. W konkursie KPRM urzędy administracji rządowej zaprezentowały 75 pomysłów na uprawnienie kontaktów z klientami.