Obecnie wzory informacji IFT-3/IFT-3R oraz IFT/A określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru wzór informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy (Dz. U. poz. 356).

Projektowane rozporządzenie zawiera zmiany polegające na zastąpieniu opisu - jaki obecnie znajduje się w nagłówku zeznań podatkowych - informacją o składaniu w wersji elektronicznej poprzez www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. Ponadto, dokonano zmiany formuły dotyczącej odpowiedzialności karnej skarbowej za uchybienie obowiązkom podmiotu wypłacającego.

Projektowane rozporządzenie ma obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku.