W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się właściciel 11 mieszkań w sprawie opodatkowania usług wynajmu lokali mieszkalnych podmiotom gospodarczym na cele mieszkaniowe pracowników. Okres najmu jest zróżnicowany: kilkuletni lub miesięczny, natomiast nie ma on znamion krótkotrwałego zakwaterowania: kilku, kilkunastu dni. Te 11 mieszkań wchodzi w skład majątku osobistego podatnika.

Zdaniem podatnika świadczona przez niego usługa najmu jest zwolniona z VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.

Fiskus zgodził się z podatnikiem i potwierdził, że zwolnieniu od podatku podlega świadczona na własny rachunek usługa wynajmu lub dzierżawy nieruchomości o charakterze mieszkalnym, co istotne, na cele mieszkaniowe. Zatem, aby można było zastosować zwolnienie muszą wystąpić poniższe przesłanki:

- świadczenie usługi na własny rachunek,

- charakter mieszkalny nieruchomości,

- mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy.

Brak któregokolwiek z powyższych elementów nie pozwala na zastosowanie zwolnienia. W związku z tym zwolnieniu nie podlega wynajem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cel inny niż mieszkaniowy. Jednocześnie należy zauważyć, że celem innym niż mieszkaniowy jest np. cel krótkotrwałego pobytu o charakterze turystycznym bądź biznesowym. Takie cele realizowane są m.in. przez hotele, pensjonaty, pokoje do wynajęcia dla turystów bądź biznesmenów. Cel mieszkaniowy nie jest związany z chwilowym pobytem, ale z zamieszkaniem, więc stałym interesem życiowym osoby będącej najemcą lokalu mieszkalnego.

Realizacja powyższego celu wynajmu następuje poprzez wykorzystanie lokalu przez najemcę. Tym samym zasadniczą kwestią dla ustalenia, czy dana usługa podlega opodatkowaniu, czy zwolnieniu od podatku pozostaje określenie celu realizowanego przez osobę bezpośrednio uczestniczącą w świadczeniu usługi.

W konsekwencji fiskus uznał, że wynajem podmiotom gospodarczym lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe ich pracowników korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.

Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 sierpnia 2014 r., ITPP1/443-561/14/JP, LEX nr 239115

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego