Jak informuje resort, pakiet stanowi część uchwalonej 7 listopada 2014 r. ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. - Przygotowane przez nas rozwiązania wpłyną pozytywnie na konkurencyjność gospodarki, w tym portów i otoczenia portowego oraz przedsiębiorców – ocenia wicepremier Janusz Piechociński. Zaznacza, że celem nowych rozwiązań jest m.in. stymulowanie wzrostu obrotów ładunkowych w polskich portach. – Wpłynie to również na rozwój nadmorskich regionów Polski – dodaje.

Szef resortu gospodarki podkreśla, że w myśl nowych przepisów przeprowadzanie czynności urzędowych niezbędnych do dopuszczenia towaru do obrotu, nastąpi co do zasady w ciągu 24 godzin od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej. - Proponowane rozwiązanie skróci czas kontroli i w konsekwencji przyspieszy obrót towarem przez przedsiębiorcę – ocenił.
Zgodnie z nowymi przepisami wydłużeniu ulegnie również termin na rozliczenie VAT dla importerów, którzy posiadają status tzw. upoważnionego przedsiębiorcy (posiadają wydawany przez służby celne i obowiązujący na terenie całej UE certyfikat AEO - Authorised Economic Operator). Propozycja polega na odejściu od terminu płatności podatku VAT od towarów importowanych w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych na rzecz rozliczenia wraz ze składaniem deklaracji podatkowej VAT.
Według szacunków Ministerstwa Gospodarki, już w 2015 r. wprowadzone regulacje, przy założeniu odprawy dodatkowo tylko 80 tys. kontenerów TEU, przyniosą dodatkowe wpływy do budżetu w wysokości ok. 60 mln złotych z tytułu cła i podatku dochodowego wynikającego ze wzrostu zatrudnienia w spółkach portowych, 172 dodatkowe miejsca pracy i 200 mln złotych dodatkowego obrotu do uzyskania przez polskie firmy logistyczne.