Każdy właściciel domu lub mieszkania do końca lutego powinien dostać z urzędu miasta lub gminy...
Katarzyna Bogucka
16.03.2015
Podwyższenie kwoty wolnej od podatku z obecnego poziomu nieco ponad 3 tys. zł do ok. 6700 zł oraz...
PAP
16.03.2015
Konflikt między Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS a producentami sprzętu elektronicznego się nasila....
Inny
16.03.2015
Służba Celna nie potrafi zapobiec nielegalnemu urządzaniu i reklamowaniu zakładów wzajemnych w...
PAP
16.03.2015
W przypadku osoby której przysługuje ulga na jedno dziecko wprowadzono kryterium dochodowe. Przy...
Artur Kowalski
13.03.2015
Sprzedaż bonu podarunkowego nie podlega ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących, gdyż ten...
Michał Malinowski
13.03.2015
Aby stwierdzić, czy zostały przekroczone ustawowe limity zobowiązujące do sporządzenia dokumentacji...
Katarzyna Bogucka
13.03.2015
W niedzielę 15 marca br. wejdzie w życie umowa między Polską a Bermudami, której przedmiotem jest...
Jolanta Mazur
13.03.2015
Założenie, że RPP zakończyła cykl łagodzenia polityki pieniężnej raz na zawsze byłoby uproszczoną...
PAP
13.03.2015
Dopiero uwzględnienie wzajemnych obowiązków i praw pomiędzy podmiotami, które uczestniczą w...
Michał Malinowski
13.03.2015
Wsparcie innowacyjności polskiej gospodarki zarówno od strony sektora nauki, jak i...
PAP
13.03.2015
Dodatkowe 76 mln zł na wypłatę odszkodowań z tytułu roszczeń wynikających z tzw. dekretu Bieruta...
PAP
13.03.2015
W rozliczeniu podatkowym za 2014 rok zwiększono ulgi na dzieci. Skorzystają na tym przede wszystkim...
Inny
13.03.2015
Forum Obywatelskiego Rozwoju w zaprezentowanych założeniach nowej Ordynacji podatkowej przewiduje...
Jolanta Mazur
13.03.2015
W resorcie pracy i polityki społecznej trwają prace nad rozwiązaniami, które ułatwią emerytom...
PAP
13.03.2015
W efekcie zmiany ustawy o finansach publicznych, według stanu na 10 marca, na konta Ministerstwa...
PAP
13.03.2015
KE wszczęła procedurę wyjaśniającą ws. wprowadzonego przez Węgry superpodatku od przychodów...
PAP
12.03.2015
Jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia środka...
Daniel Gawlas
12.03.2015
Od początku roku do końca lutego płatnicy wysłali za pomocą systemu e-Deklaracje ponad 21 mln...
PAP
12.03.2015
Ministerstwo Finansów zapowiedziało monitoring rynku wspólnych przejazdów, zlecając go urzędowi...
Inny
12.03.2015
Od niedawna gminy (i inne jednostki samorządu terytorialnego) zaczęły postrzegać swój status jako...
Adam Bartosiewicz
12.03.2015
Wynagrodzenie, które rolnik otrzymał z tytułu ustanowienia służebności przesyłu po 1 stycznia 2014...
Michał Malinowski
12.03.2015
W największych galeriach handlowych w całym kraju będzie można w weekend rozliczyć się z podatku...
PAP
12.03.2015
Według rankingu Paying Taxes 2015 (obejmującego kraje UE oraz EFTA), oceniającego m. in. ilość...
Inny
12.03.2015
Chociaż służby skarbowe coraz skuteczniej kontrolują firmy branży paliwowej, to ubiegły rok był dla...
PAP
12.03.2015
Pranie brudnych pieniędzy współcześnie towarzyszy głównie przestępczości o charakterze ekonomicznym...
PAP
12.03.2015
Trybunał Konstytucyjny 11 marca 2015 r. potwierdził zgodność ustawy o grach hazardowych z...
Jolanta Mazur
12.03.2015
Niezależnie od tego, czy reklamujemy nową czekoladę czy nowo otwartą kancelarię, najskuteczniejszym...
Joanna Polańska-Solarz
12.03.2015
Doradca podatkowy
Trzyosobowe zespoły wyłonione spośród członków Komisji Egzaminacyjnej będą rozpatrywać wnioski...
Joanna Polańska-Solarz
12.03.2015
Doradca podatkowy
Jeżeli podatnik na koniec każdego miesiąca dokonuje stosownego wydruku ewidencji przebiegu pojazdu...
Małgorzata Niedźwiedzka
11.03.2015