Władze KIBR zabiegały o zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej z udziałem wszystkich partnerów społecznych. A taka zgodnie z regulaminem Rady Ministrów powinna być organizowana w szczególności w przypadku zgłoszenia do projektu licznych uwag. – Nie wyobrażamy sobie pominięcia tak istotnego elementu konsultacji społecznych w przypadku fundamentalnych zmian ustrojowych systemu gospodarczego – wyjaśnia Krzysztof Burnos, prezes KRBR.

Zobacz: KIBR i środowisko biegłych zaangażowani w prace nad ustawą

Przy okazji ogłoszenia terminu konferencji upubliczniono też „Protokół rozbieżności”, w którym Ministerstwo Finansów odniosło się do zgłoszonych uwag. A te zgłosiło w sumie ponad 30 instytucji, m.in. ministerstwa, organizacje pracodawców, stowarzyszenia emitentów, inwestorów i banków, księgowi. Konferencja uzgodnieniowa ma służyć omówieniu protokołu. Swoje stanowisko do projektu KIBR przesłał do Ministerstwa jeszcze w sierpniu.

Cały proces prac nad zmianami do ustawy wraz z uwagami i opiniami zgłaszanymi w toku konsultacji społecznych dostępne są na stronach Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12275450).