Rozporządzenie z 22 września 2015 r. przewiduje stworzenie podziałki klasyfikacji budżetowej (rozdział 75082) - w związku z powołaniem Biura Krajowej Informacji Podatkowej - przeznaczonej do ewidencjonowania środków związanych z działalnością tego biura i wprowadzenie nowej podziałki (rozdział 75083) przeznaczonej do ewidencjonowania środków związanych z realizacją zadań przez Radę Dialogu Społecznego.

Zmiany dotyczące powstania nowej jednostki Biura Krajowej Informacji Podatkowej stanowią ponadto okoliczność do uzupełnienia objaśnień do paragrafu „069 Wpływy z różnych opłat” o zapis dotyczący opłat od wniosków o wydanie interpretacji ogólnej. Wprowadzenie zmian uporządkuje sprawy związane z klasyfikowaniem opłat za wniosek o wydanie interpretacji zarówno indywidualnej jak i ogólnej.

Zmiany mają zostać uwzględnione przy planowaniu na potrzeby ustawy budżetowej na rok 2016 r., klasyfikowanie środków zgodnie z rozporządzeniem ma się rozpocząć 1 stycznia 2016 r.

Rozporządzenie ministra finansów z 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1470) weszło w życie 26 września 2015 r.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego