Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 10 lipca 2015 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się podatnik, który planuje uzyskiwać przychody ze sprzedaży szablonów stron internetowych w zagranicznym serwisie. Konto podatnika w serwisie zostanie zasilone kwotą z każdej sprzedaży pomniejszonej o prowizję, którą będzie pobierała firma będącą właścicielem serwisu. Planowana wypłata środków będzie odbywać się za pośrednictwem przelewu międzynarodowego, bezpośrednio na konto bankowe podatnika. Cała organizacja procesu sprzedaży spoczywa na firmie będącej właścicielem portalu internetowego. Serwis nie sprzedaje gotowego produktu, a jedynie licencję na jego używanie (kupujący szablon nabywa wyłącznie licencję na jego wykorzystywanie). Pomimo umieszczenia produktu (szablonu strony internetowej) podatnik pozostaje właścicielem praw autorskich, w związku z czym prowizja od sprzedaży otrzymywana jest za udzieloną przez niego licencję do wykorzystywania danego szablonu.

Podatnik zapytał fiskusa o to, do jakiego źródła należy zaliczyć planowane uzyskiwanie przychodów, czy zmuszony będzie do samodzielnego wpłacania zaliczek i jak powinien wyliczać ich wysokość. Zapytał też czy przysługują mu w tym przypadku zryczałtowane 50% koszty ich uzyskania oraz który moment należy uznać za uzyskanie przychodu.

Fiskus wskazał, że należności, które podatnik otrzyma lub zostaną postawione do jego dyspozycji, z tytułu sprzedaży szablonów stron internetowych będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o PIT. Za moment uzyskania przychodu należy uznać moment uznania rachunku bankowego. Przychód z tego tytułu podatnik będzie mógł pomniejszyć o koszty jego uzyskania. Jednakże zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu będzie możliwe tylko w przypadku uzyskania dochodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. W odniesieniu do tego rodzaju dochodów przepisy ustawy o PIT nie przewidują obowiązku uiszczania zaliczek w ciągu roku podatkowego.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 lipca 2015 r., sygn. akt IPTPB1/4511-241/15-2/ASZ, LEX nr 268913

Omówienie pochodzi z programu Vadmecum Głównego Księgowego

 

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł