Ujednolicone dyrektywą voucherową zasady opodatkowania VAT bonów na towary lub usługi wymagać będą...
Rafał Bujalski
05.07.2016
W sytuacji, w której dochodzi do transakcji pomiędzy podatnikiem VAT a rolnikiem ryczałtowym,...
Marek Jurek
05.07.2016
Podczas obecnego posiedzenia Sejmu odbędzie się I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustaw o...
Katarzyna Bogucka
05.07.2016
Fakt utraty przez wierzyciela spółki statusu wspólnika przed wypłatą odsetek od udzielonej...
Michał Malinowski
05.07.2016
Skoro istnieją poważne wątpliwości co do zgodności ustawy z prawem UE, to należy je definitywnie...
Jolanta Mazur
05.07.2016
Decydujące znaczenie dla opodatkowania lub nieopodatkowania bezumownego korzystania z nieruchomości...
Michał Malinowski
05.07.2016
Treść przekazywanej przez organizacje pożytku publicznego informacji o źródle finansowania promocji...
Jolanta Mazur
05.07.2016
Nowy podatek łączący PIT oraz składki na NFZ i ZUS wejdzie w życie od 2018 r.; chcemy uchwalić tę...
PAP
05.07.2016
Na obecnym posiedzeniu posłowie zajmą się także sprawozdaniem komisji finansów publicznych dot....
PAP
05.07.2016
Ministerstwo Finansów jest przekonane o korzystnym wpływie Programu Budowy Kapitału na polską...
PAP
05.07.2016
Nauka udzielania pierwszej pomocy, stworzenie Mobilnego Muzeum Rowerów Zabytkowych oraz iluminacja...
PAP
05.07.2016
Nabycie praktycznych umiejętności i analiza przykładów wdrożenia rozwiązań rekomendowanych w...
Jolanta Mazur
05.07.2016
Nie ma przeszkód, aby do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wartość zakupionej broni. Jeśli...
Sławomir Liżewski
04.07.2016
Ekspert Vademecum Głównego Księgowego odpowiada na pytanie Użytkownika programu:Od 1 lipca 2016 r....
Maciej Ambroziewicz
04.07.2016
Podatnicy, którzy chcą zgłosić pełnomocnictwo ogólne, od 1 lipca 2016 r. mogą to zrobić przy...
Inny
04.07.2016
Ekspert Vademecum Głównego Księgowego odpowiada na pytanie Użytkownika programu:Spółka A z o.o.,...
Michał Topulniak
04.07.2016
Ekspert Vademecum Głównego Księgowego odpowiada na pytanie Użytkownika programu:Kiedy ująć w...
Paweł Ziółkowski
04.07.2016
Ekspert Vademecum Głównego Księgowego odpowiada na pytanie Użytkownika programu:Czy udział w...
Krzysztof Kamiński
04.07.2016
Diety wypłacane funkcjonariuszom Straży Granicznej w związku z zagranicznym szkoleniem są zwolnione...
Katarzyna Bogucka
04.07.2016
Uznanie przez Trybunał Sprawiedliwości za sprzeczną z prawem UE sankcyjnej stawki akcyzy stosowanej...
Rafał Bujalski
04.07.2016
Wniosek o wydanie pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych powstałych w wyniku...
Jolanta Mazur
04.07.2016
Latem mogą być gotowe kolejne rozwiązania do walki z przestępczością podatkową w branży paliwowej -...
PAP
04.07.2016
Spadkobierca nie musi płacić podatku od sprzedaży nieruchomości, jeżeli obowiązek jej zbycia wynika...
Michał Malinowski
04.07.2016
Wejście w życie podatku od handlu detalicznego od 1 sierpnia może być kłopotliwe, ale najpóźniej...
PAP
04.07.2016
Minister finansów przygotował projekt rozporządzenia, w którym uregulował wymogi jakie powinno...
Jolanta Mazur
04.07.2016
Od 1 lipca 2016 r. ulega zmianie branża premiowana w Narodowej Loterii Paragonowej na restauracje i...
Inny
04.07.2016
Instytucja pełnomocnictwa ogólnego, która pojawiła się od 1 lipca 2016 r., da możliwość szerokiego...
Łukasz Matusiakiewicz
04.07.2016
Latem mogą być gotowe kolejne rozwiązania do walki z przestępczością podatkową w branży paliwowej -...
PAP
01.07.2016
Rada gminy może obniżyć wysokość obowiązującego na danym terenie, podatku od budowli będących w...
Katarzyna Bogucka
01.07.2016
Od 1 lipca część podatników jest zobowiązana do stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)....
Jolanta Mazur
01.07.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski