Opłata wynosi 1,75 proc. rocznych przychodów podmiotu uprawnionego z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w 2017 r. Opłata minimalna wynosi 809 zł. W przypadku, gdy podmiot nie osiągnie jakichkolwiek przychodów z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej, to opłata roczna będzie ponoszona w wysokości minimalnej.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów