Zmiany w procedurze przesłuchiwania dzieci

Dnia 30 listopada 2011 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z prośbą o wprowadzenie zmian w procedurze przesłuchiwania dzieci.

01.12.2011

Zmiany w ustawie o szkolnictwie zawodowym

Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 9 września 2011 r. podało, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie...

15.09.2011

Zmiany w nauczaniu religii

Począwszy od nowego roku szkolnego aż do 2016 r. do szkół wprowadzany będzie nowy program nauczania religii rzymskokatolickiej.

16.06.2011

Plany zmiany sytemu doskonalenia nauczycieli

Plany MEN dotyczące zmian w systemie doskonalenia nauczycieli przedstawił 30.06. posłom z sejmowej komisji Edukacji Nauki i Młodzieży wiceminister edukacji Zbigniew Włodkowski.

02.07.2009

Projekt zmiany ustawy Karta Nauczyciela

Na stronie internetowej MEN opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy karta nauczyciela, w brzmieniu przyjętym przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2007 r.

22.11.2007