Tworzenie żłobków ma być prostsze

Rząd wniósł do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech. Po zmianie przepisów założenie żłobka ma być dużo łatwiejsze.

29.01.2013

Rodzic dowie się, że uczeń ściągał na egzaminie

MEN zamierza surowiej podchodzić do kwestii ściągania na sprawdzianach i egzaminie gimnazjalnym. Jeżeli egzaminator przyłapie ucznia na ściąganiu, powiadomi jego rodziców o unieważnieniu pracy i...

23.01.2013

Zmaleją ulgi na przejazdy dla nauczycieli

Senatorowie zapowiadają, że projekt nowelizacji poszerzającej krąg nauczycieli uprawnionych do ulg na bilety trafią wkrótce do dalszych prac w Sejmie - donosi Dziennik Gazeta Prawna.

22.01.2013

Będą zmiany w programie "Radosna szkoła"

Resort edukacji przygotował projekt zmian w podziale środków z programu Radosna Szkoła, przeznaczanych na budowę placów zabaw i zakup pomocy dydaktycznych, dzięki którym szkoły będą lepiej...

17.01.2013

Łatwiej będzie organizować lekcje w szpitalach

Minister edukacji podpisała nowe rozporządzenie regulujące organizację szkół w podmiotach leczniczych. Pozwoli ono na utworzenie większej liczby oddziałów szkolnych w szpitalach.

14.01.2013

ZNP także postuluje zmiany w projekcie dot. awansu

Podobnie jak resort pracy, Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca uwagę na nieprecyzyjność nowych przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. ZNP zwraca uwagę, że nie biorą one pod uwagę...

11.01.2013

Awans zawodowy nauczycieli bez regulacji prawnych

2 stycznia 2013 r. utraciły moc akty wykonawcze regulujące uzyskiwanie przez nauczycieli stopni awansu zawodowego. MEN nie zdążył z wydaniem nowych rozporządzeń - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

03.01.2013