Arkusz ocen będzie można wypełnić komputerowo

Weszło w życie rozporządzenie wprowadzające nowe wzory świadectw, dyplomów i druków szkolnych. Zostały dostosowane do nowej podstawy programowej i zmian, jakie wprowadzono w zakresie szkolnictwa...

05.04.2013

Szkoła w szpitalu już na nowych zasadach

Weszło w życie rozporządzenie regulujące organizację szkół w podmiotach leczniczych. Pozwala ono na utworzenie większej liczby oddziałów szkolnych w szpitalach.

04.04.2013

Stopień nauczyciela dyplomowanego nada gmina

Gmina, a nie organ nadzoru pedagogicznego, będzie nadawała najwyższy stopień awansu zawodowego. Taki zapis znalazł się w projekcie założeń do nowelizacji Karty Nauczyciela.

02.04.2013

Zmaleje opłata rekrutacyjna na studia

Aż o 15 złotych zmaleć ma opłata rekrutacyjna na studia. Taki zapis znalazł się w projekcie rozporządzenia określającego maksymalne opłaty, jakie mogą pobierać uczelnie przy przyjęciach na studia w...

29.03.2013

MEN kończy prace nad nową maturą

W kwietniu zostanie podpisana nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, określającego nowe zasady przeprowadzania sprawdzianu dla szóstoklasistów i egzaminu maturalnego...

26.03.2013

Szkoła niepubliczna również nie zatrudni osoby karanej

Nowelizacja Karty Nauczyciela ujednolici przepisy dotyczące zatrudniania na stanowisku nauczyciela osób, które były karane za przestępstwo umyślne. Nie będą one mogły podjąć pracy także w placówkach...

25.03.2013

Opublikowano nowe wzory świadectw i dyplomów

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie wprowadzające nowe wzory świadectw, dyplomów i druków szkolnych. Zostaną dostosowane do nowej podstawy programowej i zmian, jakie wprowadzono w zakresie...

22.03.2013