Biblioteki pedagogiczne już na nowych zasadach

Weszło w życie rozporządzenie wprowadzające nowe regulacje dotyczące bibliotek pedagogicznych. Przepisy poszerzają zadania tych placówek tak, aby udzielały większego wsparcia nauczycielom - zwłaszcza...

19.04.2013

Zajęcia finansowane przez UE bez dodatkowej umowy

Nauczyciel będzie mógł prowadzić zajęcia finansowane z funduszy unijnych w ramach stosunku pracy. MEN zamierza znieść uciążliwe wymogi zawierania dodatkowych umów po ukończeniu procedury objętej...

15.04.2013

Nauczyciel na urlopie zdrowotnym nie dorobi do pensji

W projekcie reformy Karty Nauczyciela znajdą się zapisy, które uniemożliwią wykonywanie wszelkiej działalności zarobkowej nauczycielom przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia. Obecnie...

12.04.2013

Arkusz ocen będzie można wypełnić komputerowo

Weszło w życie rozporządzenie wprowadzające nowe wzory świadectw, dyplomów i druków szkolnych. Zostały dostosowane do nowej podstawy programowej i zmian, jakie wprowadzono w zakresie szkolnictwa...

05.04.2013

Szkoła w szpitalu już na nowych zasadach

Weszło w życie rozporządzenie regulujące organizację szkół w podmiotach leczniczych. Pozwala ono na utworzenie większej liczby oddziałów szkolnych w szpitalach.

04.04.2013

Stopień nauczyciela dyplomowanego nada gmina

Gmina, a nie organ nadzoru pedagogicznego, będzie nadawała najwyższy stopień awansu zawodowego. Taki zapis znalazł się w projekcie założeń do nowelizacji Karty Nauczyciela.

02.04.2013