Dotacje na przedszkola już w Sejmie

Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty określający zasady przyznawania samorządom dotacji na upowszechnienie opieki przedszkolnej. Dzięki temu powstawać ma więcej...

08.05.2013

Opublikowano nowe procedury egzaminacyjne

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację, która wprowadza nowe zasady przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. Matura 2015 ma lepiej sprawdzać wiedzę zdających.

06.05.2013

Biblioteki pedagogiczne już na nowych zasadach

Weszło w życie rozporządzenie wprowadzające nowe regulacje dotyczące bibliotek pedagogicznych. Przepisy poszerzają zadania tych placówek tak, aby udzielały większego wsparcia nauczycielom - zwłaszcza...

19.04.2013

Zajęcia finansowane przez UE bez dodatkowej umowy

Nauczyciel będzie mógł prowadzić zajęcia finansowane z funduszy unijnych w ramach stosunku pracy. MEN zamierza znieść uciążliwe wymogi zawierania dodatkowych umów po ukończeniu procedury objętej...

15.04.2013

Nauczyciel na urlopie zdrowotnym nie dorobi do pensji

W projekcie reformy Karty Nauczyciela znajdą się zapisy, które uniemożliwią wykonywanie wszelkiej działalności zarobkowej nauczycielom przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia. Obecnie...

12.04.2013