Zmiany wprowadzić ma nowe rozporządzenie, którego projekt ministerstwo edukacji przekazało do konsultacji społecznych. Głównym zadaniem bibliotek ma być przede wszystkim zbieranie niezbędnych w codziennej pracy placówek informacji, dotyczących polityki oświatowej państwa, zmian w prawie oraz materiałów stanowiących wsparcie szkoły w realizacji zadań dydaktycznych. 

Nowe obowiązki bibliotek związane będą także z cyfryzacją placówek - zebrane w nich materiały mają służyć pomocą nauczycielom, którzy będą uczyć się pracy przy pomocy nowych technologii. Biblioteka ma wspomagać nauczyciela przy tworzeniu prezentacji multimedialnych, korzystaniu z platform edukacyjnych oraz układaniu scenariuszy lekcji. Biblioteki w większym stopniu mają zająć się także działalnością związaną z organizowaniem i prowadzeniem sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.