Zmienia się rozporządzenie o organizacji poprawczaków

W związku z obowiązującą od 5 czerwca 2013 r. nowelizacją ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej zmieniło się rozporządzenie regulujące zasady działania zakładów poprawczych i...

05.06.2013

Nie wzrosną ceny mleka dla szkół

Maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w nadchodzącym roku szkolnym zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie.

03.06.2013

W Senacie o żłobkach i trzynastkach dla matek

Na rozpoczynającym się 5 czerwca posiedzeniu Senatu, senatorowie zajmą się ustawą przyznającą trzynastki osobom, które przebywały na urlopach macierzyńskich, oraz zmianami zwiększającymi dotacje na...

31.05.2013

Będą stypendia dla najlepszych maturzystów

Rząd przyjął we wtorek założenia do nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Jedną ze zmian jest wprowadzenie stypendiów dla studentów pierwszego roku, dostaną je osoby, które uzyskały...

22.05.2013

Karta rowerowa nie tylko dla ucznia podstawówki

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej określa szczegółowo wymagania oraz sposób organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej ubiegających o...

19.05.2013

Będą nowe zasady dotyczące kontroli szkół

Po zmianie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, w planie nadzoru zamieszczane będą także informacje o liczbie ewaluacji całościowych, problemowych oraz liczbie kontroli w odniesieniu do...

15.05.2013

Trzynastka dla matek uchwalona

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. Trzynastkę otrzymają także osoby,dla osób, które - w roku, za który przyznawane jest wynagrodzenie - opiekowały się dzieckiem.

13.05.2013