W Senacie o żłobkach i trzynastkach dla matek

Na rozpoczynającym się 5 czerwca posiedzeniu Senatu, senatorowie zajmą się ustawą przyznającą trzynastki osobom, które przebywały na urlopach macierzyńskich, oraz zmianami zwiększającymi dotacje na...

31.05.2013

Będą stypendia dla najlepszych maturzystów

Rząd przyjął we wtorek założenia do nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Jedną ze zmian jest wprowadzenie stypendiów dla studentów pierwszego roku, dostaną je osoby, które uzyskały...

22.05.2013

Karta rowerowa nie tylko dla ucznia podstawówki

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej określa szczegółowo wymagania oraz sposób organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej ubiegających o...

19.05.2013

Będą nowe zasady dotyczące kontroli szkół

Po zmianie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, w planie nadzoru zamieszczane będą także informacje o liczbie ewaluacji całościowych, problemowych oraz liczbie kontroli w odniesieniu do...

15.05.2013

Trzynastka dla matek uchwalona

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. Trzynastkę otrzymają także osoby,dla osób, które - w roku, za który przyznawane jest wynagrodzenie - opiekowały się dzieckiem.

13.05.2013

Dotacje na przedszkola już w Sejmie

Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty określający zasady przyznawania samorządom dotacji na upowszechnienie opieki przedszkolnej. Dzięki temu powstawać ma więcej...

08.05.2013

Opublikowano nowe procedury egzaminacyjne

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację, która wprowadza nowe zasady przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. Matura 2015 ma lepiej sprawdzać wiedzę zdających.

06.05.2013