Egzaminy trwać będą po 80 minut. Rozpoczynać się będą o różnych godzinach. Pierwszy z nich - egzamin z matematyki - ma zacząć się o godzinie 9.00. Kolejny - z historii - rozpocznie się o godz. 10.35. Następne zaczynać się będą mniej więcej co półtorej godziny. Rozpoczęcie ostatniego z egzaminów - z fizyki - zaplanowano na godz. 16.45.
Maturalna sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 4 maja egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przystąpiło do niego ponad 380 tys. maturzystów z ponad 8 tys. szkół ponadgimnazjalnych.

Maturzyści musieli przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów były obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogli je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta mógł wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych.
Abiturienci musieli jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Ta sesja egzaminacyjna również zakończy się w piątek.
Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mieli jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.
Aby uzyskać świadectwo maturalne abiturient musi otrzymać z każdego przedmiotu obowiązkowego, w części ustnej i części pisemnej, co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.
Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 21 sierpnia, a ustnych - w dniach 20-24 sierpnia. (PAP)

dsr/ hes/