Opinie na temat nowego nadzoru pedagogicznego

Rozwija się debata na temat nowego nadzoru pedagogicznego i sposobów realizacji, poprzedzająca podpisanie przez minister edukacji nowego rozporządzenia w tej kwestii - w prasie codziennej, na łamach...

10.09.2009

Opinie o raporcie o stanie edukacji

Raport o stanie edukacji przygotowywany przez samorządy powinien być szansą dla dobrych, słabo opłacanych nauczycieli i gwoździem do trumny dla kiepskich szkół, uważa Jerzy Lackowski.

23.07.2009

Rozmowa z Markiem Michalakiem, Rzecznikiem Praw Dziecka

W rozmowie z „Gazetą Prawną” Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak powiedział m.in., że wystąpił do Premiera o wprowadzenie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem,...

26.02.2009

Rozmowa z Minister Hall

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Minister Katarzyna Hall mówi m.in. o swoich planach reformowania szkoły. Pani Minister chciałaby aby od 1 września 2009 roku stopniowo zmieniała się szkolna...

27.11.2008
1    23  24  25  26  27