Zdaniem Rzecznika, prace nad tą ustawą powinny przebiegać równolegle z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, bo są one równie ważne. Zdaję sobie sprawę, że mamy teraz trudną sytuację ekonomiczną, ale dotyka ona przede wszystkim właśnie biedne, dysfunkcyjne rodziny i przebywające w nich dzieci. Ponadto ten rok został uznany przez Sejm Rokiem Rodzicielstwa Zastępczego – powiedział Marek Michalski.
Rzecznik wystąpił również do Minister Pracy, Jolanty Fedak, o zwiększenie obowiązującego, bardzo niskiego progu dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci zasiłku rodzinnego. Do Rzecznika zgłasza się wiele rodzin, które pomimo ciężkiej sytuacji materialnej przekraczają kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy w postaci zasiłku rodzinnego. Resort pracy zapowiada podniesienie progu dochodowego od 1 listopada tego roku.

Źródło: Gazeta Prawna, 25 lutego 2009 r.