Zmiany mają być łagodnie - rok po roku - wchodzące do kolejnych klas. Przede wszystkim chodzi o wprowadzanie nowych programów, które zaznajomią uczniów także z tym, co wydarzyło się na świecie w ciągu ostatnich lat.

Minister podtrzymuje swój projekt obniżenia wieku szkolnego i liczy na to, że Prezydent nie zawetuje tego projektu.

Minister Hall stanowczo protestuje przeciwko opinii, że nowe zapisy w ustawie wprowadzające ułatwienia w przekazywaniu szkół fundacjom i stowarzyszeniem mogą doprowadzić do prywatyzacji szkół. „Zapis projektu ustawy wyraźnie mówi, że przekazana szkoła ma być nadal publiczna, to znaczy bezpłatna i powszechnie dostępna, także kontrolowana przez państwowy nadzór pedagogiczny. Zdecydowanie podkreślam, iż nie będzie można na przykład renomowanego liceum zmienić w szkołę prywatną, by za tę samą ofertę edukacyjną pobierać czesne. Proponowany zapis pozwala jedynie prowadzić oświatę publiczną komuś innemu" – mówi Katarzyna Hall.

źródło: Rzeczpospolita, 25 listopada 2008 r.