We wtorek w Kielcach podsumowano przedsięwzięcie organizowane po raz drugi przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

Działanie popularyzuje poradnictwo zawodowe oraz ideę świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. W październiku ub.r. w całej Polsce odbyły się konferencje, seminaria, spotkania z doradcami zawodowymi, pracodawcami, targi edukacyjne, warsztaty, dni otwarte w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Imprezy Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK) są kierowane do dzieci, młodzieży, studentów, bezrobotnych i osób niepełnosprawnych. Organizowane są także konferencje dla samorządowców i pedagogów.

Działająca od czterech lat w Rybniku (Śląskie) Platforma Poradnictwa Zawodowego skupia miejscowe: przedszkola, szkoły, urząd pracy, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, warsztat terapii zajęciowej i cech rzemiosł. W ramach OTK zorganizowanego pod hasłem ,,Od juniora do seniora" dzieci i młodzież wzięły udział m.in. w konkursie plastycznym i fotograficznym ,,Kim chciałbym być?". Spotykały się także z przedstawicielami różnych zawodów. Z kolei seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku opowiadali młodym ludziom o swoich ścieżkach kariery i o konieczności dokształcania się.

Uczniowie technikum z Wyszkowa (Mazowieckie) brali udział w konkursie na projekt logo firmy, a podczas spotkania z psychologiem ćwiczyli umiejętności interpersonalne. Wzięli udział w warsztatach: doradztwa zawodowego, biznesowych, obsługi klienta w gastronomii. Zorganizowali także targi dla gimnazjalistów ,,Exposzkol", w której prezentowali branże, związane z profilem szkoły.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało wsparcie dla pedagogów, którzy chcieli zorganizować OTK w swoich szkołach w regionie. Jak powiedziała PAP Maria Krogulec-Sobowiec z ŚCDN, w ramach projektu ,,Otwarta Twoja Kariera" pedagodzy z Centrum prowadzili w szkołach warsztaty, zorganizowano też konkurs na temat kariery - uczniowie pisali m.in. blogi, robili prace plastyczne i multimedialne na temat swojej ścieżki zawodowej.

Miejski Urząd Pracy w Kielcach organizował podczas ostatniej edycji imprezy warsztaty dotyczące kariery w komunikowaniu, public relations, firmach internetowych. W ramach akcji, skierowanej głównie do studentów, odbyły się warsztaty technik autoprezentacji, technik doradczych i panele dyskusyjne.

Spośród 488 instytucji, które organizowały OTK w 2010 r., wyróżniono także 16 innych - szkół, poradni pedagogiczno-psychologicznych, centrów kształcenia ustawicznego oraz urzędów pracy. Najwięcej imprez odbyło się na Śląsku, Dolnym Śląsku i w woj. łódzkim, najmniej - w woj. podkarpackim.

Kolejny Ogólnopolski Tydzień Kariery zaplanowano na październik. Impreza odbywa się pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej. (PAP)
ban/ abe/