"W tej chwili jesteśmy w fazie uruchamiania nowego Systemu Informacji Oświatowej" - poinformowała na konferencji prasowej Szumilas i dodała, że dyrektorzy szkół do końca marca mają wpisać dane dotyczące swoich szkół i uczniów. Podkreśliła też, że nowy System Informacji Oświatowej (SIO) będzie funkcjonował przez pierwszy rok równolegle ze starym. "Chcemy zabezpieczyć się przed ewentualnymi błędami" - wyjaśniła minister. System w nowym kształcie ma zacząć działać w kwietniu br.
W nowym SIO, do którego dostęp będzie miało ponad 100 tys. użytkowników, obok danych statystycznych o szkołach i placówkach oświatowych oraz o nauczycielach, znajdą się m.in. dane indywidualne o uczniach. Nową ustawę o SIO Sejm uchwalił w kwietniu 2011 roku. Ze względu na zakres i rodzaj zbieranych danych, ustawa wzbudziła kontrowersje w niektórych środowiskach, m.in. w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, i w ubiegłym roku została znowelizowana.

Szefowa MEN przypomniała, że nowela zagwarantowała zwiększenie anonimowości danych gromadzonych w SIO dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej uczniom przez szkoły i poradnie. "Dane wrażliwe są zbierane tylko i wyłącznie w momencie, kiedy wyrazi na to zgodę rodzic ucznia (...). Ustawa ma pozytywną opinię GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - PAP). Zbieramy dane zgodnie z wszelkimi zasadami ochrony danych osobowych uczniów" - zapewniała Szumilas.

Minister zwróciła uwagę, że nowy SIO odegra istotną rolę w finansowaniu samorządów terytorialnych. "Na podstawie informacji z SIO naliczamy subwencje oświatowe dla samorządów terytorialnych, a więc te dane dotyczące liczby uczniów, jak również udzielanego uczniom wsparcia muszą być bardzo precyzyjne" - tłumaczyła.
System Informacji Oświatowej funkcjonuje od 2005 r. Podczas prac nad ustawą o nowym SIO w 2011 r. resort edukacji tłumaczył, że wcześniejszy system z punktu widzenia obowiązujących standardów był już przestarzały. Według resortu edukacji nowy i nowoczesny system ułatwi zarządzanie oświatą, w tym zoptymalizuje wydatki, m.in. subwencja oświatowa będzie kierowana do samorządów w precyzyjnie ustalonej wysokości. (PAP)

Opis rozporządzenia określającego zakres danych i terminy ich wprowadzania do systemu informacji oświatowej zamieśliśmy tutaj>>

Artykuł szczegółowo opisujacy nowe SIO znaleźć można także w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 1/2013>>
Funkcjonowanie nowego systemu informacji oświatowej będzie także tematem szkolenia "Nowy system informacji oświatowej w praktyce szkół i samorządów", które odbędzie się 22 stycznia 2013 r. w Warszawie.