Przeniesienie w stan nieczynny jest szczególnym uprawnieniem nauczyciela, z którego może skorzystać...
Michał Culepa
05.07.2007
Podstawy nawiązania stosunku pracy Nauczyciele, jako odrębna grupa zawodowa, mają uregulowany...
Michał Culepa
28.06.2007
Czy osobie, ktra spełnia wszystkie wymogi 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6...
Krzysztof Gawroński
14.06.2007
Co powinien zawierać protokół pierwszego posiedzenia rady pedagogicznej szkoły, która dopiero...
Krzysztof Lodziński
14.06.2007
Marta Handzlik
05.06.2007
Krzysztof Gawroński
05.06.2007
Z dniem 1 września 2007 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia...
Monika Tutka
05.06.2007
Sejmowa Komisja Edukacji zaakceptowała 23 maja 2007 r. poselski projekt nowelizacji Karty...
25.05.2007
W szkole, gdzie jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli, rada pedagogiczna nie funkcjonuje, a...
Krzysztof Lodziński
25.05.2007
W Polsce dzieci od 7. roku życia do czasu ukończenia gimnazjum (nie dłużej niż do 18 lat) są objęte...
Anna Rękawek
23.05.2007
W niniejszym komentarzu zostaną omówione wymagania kwalifikacyjne stawiane osobom Kwalifikacje...
Krzysztof Lodziński
30.04.2007
Czy dyrektorzy szkół zobowiązani są do składania oświadczeń majątkowych?
Krzysztof Lodziński
30.04.2007
1    672  673  674  675  676