W Polsce dzieci od 7. roku życia do czasu ukończenia gimnazjum (nie dłużej niż do 18 lat) są objęte...
Anna Rękawek
23.05.2007
W niniejszym komentarzu zostaną omówione wymagania kwalifikacyjne stawiane osobom Kwalifikacje...
Krzysztof Lodziński
30.04.2007
Czy dyrektorzy szkół zobowiązani są do składania oświadczeń majątkowych?
Krzysztof Lodziński
30.04.2007
1    669  670  671  672  673