Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Były pracownik Departamentu Prawnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, obecnie młodszy specjalista w Zespole Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej. Specjalizuje się w dziedzinie prawa oświatowego i ochrony zdrowia.

Artykuły autora

Zakres zadań sekretarza określa dyrektor szkoły

Samorząd terytorialny

Pracownik może zostać sekretarzem szkoły, jeśli spełnia wymagania formalne przewidziane rozporządzeniem do zajmowania tego stanowiska. Co do zakresu zadań sekretarza - określa go pracodawca, czyli...

10.11.2017
1  2  3  4  5  6  7  8  9    27