Jak wskazuje MEN „niezbędnym elementem projektów są: edukacja kulturowa oraz historyczna i społeczna, w tym promujące wielokulturowość i wielojęzyczność, otwartość i tolerancję, wspieranie nauczania języka polskiego oraz języka kraju pochodzenia wśród uczniów cudzoziemskich oraz wykorzystywanie metod i narzędzi edukacji pozaformalnej takich jak warsztaty, gry czy symulacje”.

Celem organizowanego konkursu jest przede wszystkim nagrodzenie najlepszych pomysłów na nauczanie i kultywowanie języka polskiego wśród uchodźców i dzieci pochodzących z mniejszości etnicznych. Organizacje pozarządowe mogą składać swoje oferty do dnia 26 marca 2012 r.