Instytut Badań Edukacyjnych opublikował raport dotyczący ewaluacji. Wynika z niego, że dyrektorzy...
Monika Sewastianowicz
05.08.2014
Resort edukacji doprecyzował przepisy określające zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej. W...
Monika Sewastianowicz
05.08.2014
Większość nauczycieli jest sceptyczna wobec deklaracji wiary. Jej głównymi propagatorami są nadal...
Monika Sewastianowicz
04.08.2014
Zawsze mogę do pisma zajrzeć, poszukać porady czy rozwiązania. - pisze o miesięczniku Dyrektor...
04.08.2014
Do 5 sierpnia trzeba zweryfikować dane dotyczące liczby poszczególnych rodzajów adaptacji...
Monika Sewastianowicz
04.08.2014
Rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma...
Adam Bochentyn
04.08.2014
Mimo krytyki, jaka spada na wyższe uczelnie, za produkowanie bezrobotnych magistrów, dyplom wciąż...
Monika Sewastianowicz
04.08.2014
Od przyszłego roku jedyną oceną, jaką będą mogli dostać uniowie klas I-III, będzie ocena opisowa....
Monika Sewastianowicz
04.08.2014
Resort edukacji przygotował założenia do projektu ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji....
Monika Sewastianowicz
04.08.2014
Uczniowie pierwszej klasy szkoły podstawowej będą uczyć się z rządowego podręcznika, dlatego nie...
Monika Sewastianowicz
04.08.2014
Pierwsza z czterech części przygotowywanego na zlecenie MEN Naszego elementarza została...
PAP
02.08.2014
Deklaracja wiary nauczycieli wywołała spór o wartości, jakie powinna reprezentować polska szkoła....
Monika Sewastianowicz
01.08.2014
Resort edukacji zniesie ograniczenia dotyczące udziału gimnazjalistów w olimpiadach przedmiotowych....
Monika Sewastianowicz
01.08.2014
Stypendia odgrywają szczególną rolę w życiu studenta. W związku z tym warto się upewnić czy kwota...
01.08.2014
Jesienią ruszają dwa programy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które mają zacieśnić...
01.08.2014
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie regulujące program Wyprawka Szkolna. Pomocą w roku...
Monika Sewastianowicz
01.08.2014
Gdy dochodzi do konfliktu między dobrze uformowanym sumieniem a prawem stanowionym, obywatel ma...
Monika Sewastianowicz
01.08.2014
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt nowelizacji przepisów regulujących prowadzenie...
Monika Sewastianowicz
01.08.2014
Na stronie internetowej resortu sprawiedliwości opublikowano ogłoszenie w sprawie konkursu na...
Monika Sewastianowicz
01.08.2014
Bardzo mało katolickich szkół zdecydowało się na zamówienie rządowego elementarza. Dyrektorzy...
Monika Sewastianowicz
31.07.2014
Pedagogów, zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli, prowadzonych przez ministrów, czeka...
Monika Sewastianowicz
31.07.2014
Po przesunięciu wprowadzenia obowiązku szkolnego z 2012 r. na 2014 r. dobrze wykorzystano czas...
PAP
31.07.2014
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało zasady klasyfikowania wydatków w wysokości 1%...
Monika Sewastianowicz
31.07.2014
Wypowiedzi minister edukacji, dotyczące deklaracji wiary nauczycieli w tworzenie klimatu nagonki na...
Monika Sewastianowicz
31.07.2014
Nauczyciele mogą być kolejną, po lekarzach, grupą zawodową, która podpisze deklarację wiary.Projekt...
Monika Sewastianowicz
31.07.2014
Prawie 800 jednostek samorządu terytorialnego uzyska zwiększenie subwencji oświatowej. Zdecydowana...
Monika Sewastianowicz
31.07.2014
Aby potwierdzić, że wysyła się dziecko na bezpieczne kolonie, warto sprawdzić organizatora w...
Monika Sewastianowicz
31.07.2014
Już wkrótce wizytator będzie mógł odwiedzić lekcję bez zapowiedzi. Pomysl zmian w ustawie o...
Monika Sewastianowicz
31.07.2014
SLD i Twój Ruch nie zgadzają się na pomysł podpisywania przez nauczycieli deklaracji wiary. Sojusz...
PAP
31.07.2014
Terminy do powoływania dyrektorów szkół są terminami instrukcyjnymi, a nie materialno-prawnymi,...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.07.2014