Na wypłatę zasiłków szkolnych dla poszkodowanych uczniów gminy dysponują środkami z puli przekazanej im przez Ministra Edukacji Narodowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

Szczegółowy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, w tym tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego, określa uchwała Rady gminy. Więcej>>