Rząd sprawdza, czy warto wydać 2 mld zł na informatyzację szkół. Decyzję podejmie na podstawie wyników pilotażu programu "Cyfrowa Szkoła", którego częścią jest badanie przeprowadzone wśród nauczycieli przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC).
Resort dostarczył 24 szkołom m.in. laptopy, tablety i tablice interaktywne, a potem jego eksperci zbadali, jak nauczyciele je wykorzystali i co sądzą o przydatności nowych metod. Wnioski z badania są niezadowalające. "Stan wiedzy na temat przekazanej technologii i jej potencjału jest w większości szkół zbyt mały, aby efektywnie wykorzystać przekazany szkołom sprzęt" – napisano w raporcie ekspertów MAiC.
W połowie zbadanych szkół stwierdzono, że nauczyciele nie dość dobrze potrafią posługiwać się sprzętem informatycznym. Niemal co trzeci ma ponadto obawy, że intensywne korzystanie z technologii informatycznych może nie mieć jednoznacznie dobrego wpływu na edukację uczniów. MEN poinformowało, że wyniki badań "są konsultowane" i mają w styczniu trafić pod obrady Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.