Sprawa dotyczyła przetargu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Chodziło o dostawę sprzętu komputerowego dla szkół i bibliotek biorących udział w projekcie Dolnośląska e-szkoła. Wśród jego uczestników znalazły się m.in. trzy konsorcja utworzone przez spółki: Itsumi i KEN Solutions, Integrit i Dreamtec Solutions, a także Incom i Dreamtec. Urząd zaalarmowany doniesieniami prasowymi wszczął postępowanie, które miało sprawdzić, czy przedsiębiorcy dokonali niedozwolonych ustaleń.
- Uzyskane informacje potwierdziły, że pomiędzy konsorcjami zawarta została zmowa przetargowa, której celem było wybranie przez zamawiającego droższej oferty – mówi Prezes UOKiK
Najtańszego wykonawcę wyeliminowano z przetargu za błędne uzupełnienie dokumentu, co według UOKiK było celowym działaniem, ponieważ pełnomocnik konsorcjum posiadał właściwe dokumenty.
Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję Prezes UOKiK nałożyła na jego uczestników  kary wysokości blisko 2 mln zł. Decyzja nie jest ostateczna, przysługuje do niej odwołanie do sądu. Więcej>>