Najbliższe pięć lat zapowiada się jako lata tłuste dla kształcenia zawodowego. Trzeba dobrze je...
Monika Sewastianowicz
24.07.2015
Prawie 300 uczniów z Poznania odbyło praktyczne szkolenia z instruktorami Akademii Ratownictwa Lux...
Magdalena Okoniewska
24.07.2015
W regulacjach dotyczących organizacji kolonii MENchce przemycić zmiany zobowiązujące nauczycieli do...
Monika Sewastianowicz
24.07.2015
IBE przygotował zestaw narzędzi, które pomogą nauczycielom w organizacji lekcji matematyki.Dostępna...
Monika Sewastianowicz
24.07.2015
Nauczyciel, którego przywrócono do pracy, nabędzie prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop...
Agata Piszko
24.07.2015
Niektóre gminy będą miały problemy z zapewnieniem opieki wszystkim dzieciom. Część chce, by...
Monika Sewastianowicz
24.07.2015
Już 1500 mandatów wystawili kontrolerzy Kolei Mazowieckich osobom, którym w legitymacji szkolnej...
Monika Sewastianowicz
23.07.2015
Na palcach jednej ręki można policzyć przypadki, gdy uczelnia zwalnia nauczyciela, ponieważ ten źle...
PAP
23.07.2015
W środę przedstawiciele kierownictwa ZNP spotkali się z ministrem edukacji narodowej. Dyskusja nie...
Monika Sewastianowicz
23.07.2015
O tolerancyjnej i otwartej szkole rozmawiali w MEN przedstawiciele Towarzystwa Edukacji...
Monika Sewastianowicz
23.07.2015
50 tys. osób obejrzało trzecie części przygotowywanego na zlecenie resortu edukacji darmowego...
PAP
23.07.2015
Sejmowe komisje edukacji i samorządu terytorialnego chcą odrzucenia w pierwszym czytaniu poselskich...
PAP
23.07.2015
Od września w szkołach i placówkach oświatowych obowiązywać będą surowe normy dotyczące...
Monika Sewastianowicz
23.07.2015
Zatarcie kary następuje z mocy samego prawa po upływie roku, chyba że pracodawca sam zdecyduje, że...
Agata Piszko
23.07.2015
Jeżeli nabór będzie niższy, niż założono w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym, szkoła będzie...
Joanna Lesińska
22.07.2015
Rzecznik praw dziecka przedstawił raport, który zawiera ocenę realizacji postanowień Konwencji o...
Monika Sewastianowicz
22.07.2015
Wakacyjne szaleństwa dzieci sprzyjają urazom. W ubiegłym roku statystyki MetLife wskazały na wzrost...
Monika Sewastianowicz
22.07.2015
MEN pracuje nad zmianami dotyczącymi powoływania doradców zawodowych. Zostaną dostosowane do...
Monika Sewastianowicz
22.07.2015
W tym roku więcej osób niż w latach ubiegłych wystąpiło o wgląd w pracę maturalną wynika ze...
PAP
22.07.2015
Resort edukacji chce dać rodzicom możliwość posłania dwuletniego dziecka do przedszkola. Podobnie...
Monika Sewastianowicz
22.07.2015
Podczas wakacji dyrektor może wezwać nauczycieli do szkoły tylko na siedem dni. Ograniczony jest...
Monika Sewastianowicz
22.07.2015
Trybunał Konstytucyjny Niemiec uznał za niezgodny z konstytucją dodatek wypłacany z budżetu...
PAP
22.07.2015
Wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki wziął udział w uroczystości wręczenia nominacji Polskiej...
Monika Sewastianowicz
21.07.2015
Mniej zamożni rodzice twierdzą, że obecnie bardziej opłaca się zmniejszyć wymiar czasu pracy i...
Monika Sewastianowicz
21.07.2015
O przyjęciu na studia medyczne nie powinny decydować wyłącznie wyniki matury. Konieczne jest...
Monika Sewastianowicz
21.07.2015
MEN ogłosiło otwarte konsultacje Projektu zmian w podstawie programowej zajęć komputerowych w...
Monika Sewastianowicz
21.07.2015
Osiągnięcia w pracy społecznej i systematyczne uczęszczanie do szkoły nie są podstawą przyznania...
Monika Sewastianowicz
21.07.2015
Jeśli roczne dochody dziecka przekroczą 3089 zł, rodzic nie będzie mógł skorzystać z preferencji...
Monika Sewastianowicz
21.07.2015
Nie można czekać z wpisem numer PESEL na legitymacji szkolnej aż do września.Przepisy w tej sprawie...
Krzysztof Lodziński
21.07.2015
Gmina nie może ograniczać dotacji celowej na żłobek tylko do określonej kategorii dzieci, na...
Anna Dudrewicz
21.07.2015