Mimo że od lat CentralnąKomisję Egzaminacyjną krytykuje się za wybór tych samych, patriotycznych...
Monika Sewastianowicz
05.05.2015
W roku szkolnym 2015/2016 dopłata krajowa do produktów mlecznych dla szkół utrzymana zostanie na...
Monika Sewastianowicz
05.05.2015
Matura oprócz wiedzy ma sprawdzać umiejętność samodzielnego myślenia - przypomina minister edukacji...
PAP
05.05.2015
Warsztaty antydyskryminacyjne dla świętokrzyskich nauczycieli, wychowawców i pedagogów, oparte na...
PAP
04.05.2015
Będzie ciąg dalszy procesu związanego z wypadkiem autokaru z licealistami k. Jeżewa (Podlaskie), w...
PAP
04.05.2015
Wpływ wolnej woli na los człowieka na podstawie Lalki Bolesława Prusa i wiersz amerykańskiej poetki...
PAP
04.05.2015
Szczególne predyspozycje uczniów będą głównym kryterium branym pod uwagę przy rekrutacji kandydatów...
Monika Sewastianowicz
04.05.2015
Obowiązkiem gminy jest określenie zasad funkcjonowania placówek - twierdzą samorządowcy. Część z...
Monika Sewastianowicz
04.05.2015
Rozpoczęły się matury. Około 310 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i...
PAP
04.05.2015
Jak twierdzą eksperci, w sprawdzianie szóstoklasisty i egzaminie gimnazjalnym roiło się od błędów....
PAP
04.05.2015
Rozpoczynają się matury. Około 310 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i...
PAP
04.05.2015
Rodzic kandydata po zapoznaniu się z uzasadnieniem może wnieść dwołanie od rozstrzygnięcia komisji...
Joanna Lesińska
04.05.2015
Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 22 maja; terminy egzaminów z poszczególnych...
PAP
03.05.2015
Mało kto sensownie i metodycznie uczy nauczycieli, jak reagować na cyberprzemoc. Często działamy po...
Monika Sewastianowicz
03.05.2015
W ponad 1500 szkołach odbywają się w czwartek prawybory prezydencie w ramach projektu Młodzi...
PAP
02.05.2015
Język angielski, matematyka, geografia i biologia to najczęściej wybierane przez tegorocznych...
PAP
01.05.2015
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs na projekt promujący zasady bezpiecznego...
Karol Kozłowski
30.04.2015
Kilkaset tysięcy Polaków przebywa czasowo za granicą, aby ich dzieci mogły kontynuować w...
PAP
30.04.2015
Noszenie długiej spódnicy to demonstracja religijna - uznali nauczyciele jednej z francuskich...
Monika Sewastianowicz
30.04.2015
W wielu ogólnodostępnych szkołach uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego nie...
PAP
30.04.2015
Posłowie proszą Izbę, by skontrolowała prace nad cyfrowymi podręcznikami. Obawiają się, że we...
PAP
30.04.2015
MEN uruchomi proces kształcenia w zawodzie: technik lotniskowych służb operacyjnych. Taka...
Monika Sewastianowicz
30.04.2015
Przekonanie jednego z kandydatów, że wicestarosta nie był mu przychylny, wyrażone dopiero formalnie...
Anna Dudrewicz
30.04.2015
Rzecznik praw obywatelskich chce wiedzieć, jak resort edukacji zamierza zadbać o zwiększenie...
Monika Sewastianowicz
29.04.2015
Choć szczepienia ochronne są skutecznym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym i nie należy...
PAP
29.04.2015
ZNP zapyta kandydatów na prezydenta, czy zawetowaliby ewentualną nowelizację Karty Nauczyciela...
PAP
29.04.2015
Karta Nauczyciela utrudnia racjonalną politykę opłacania pedagogów - mówi Joanna Kluzik-Rostkowska...
Monika Sewastianowicz
29.04.2015
Wydłużenie wakacji letnich stworzyłoby problemy dla uczniów, ich rodziców i szkół - powiedziała...
PAP
29.04.2015
O przeznaczeniu godzin decyduje dyrektor szkoły, uwzględniając w szczególności potrzeby i...
Małgorzata Drogosz
29.04.2015
Zmieniły się regulacje dotyczące wynagradzania pedagogów zatrudnionych w placówkach doskonalenia...
Monika Sewastianowicz
29.04.2015