W wystąpieniu skierowanym do rzecznik praw obywatelskich RPD podkreśla, że ośrodki dla cudzoziemców nie zapewniają ich małoletnim mieszkańcom dostępu do edukacji.
"Z chwilą umieszczenia małoletnich cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych, nie realizują oni obowiązku szkolnego. Przerwana zostaje ich dotychczasowa edukacja, bowiem nie mogą uczęszczać na zajęcia szkolne poza ośrodkiem, zaś władze ośrodka w niedostatecznym stopniu organizują zajęcia na terenie placówki" - zwraca uwagę RPD.

Eksperci: nieznajomość języka problemem cudzoziemców w polskich szkołach>>

Innym problemem związanym z dyskryminacją cudzoziemców (choć w tym wypadku również polskich uczniów) jest nierespektowanie dokumentów wystawionych za granicą jako dowodu, że ich posiadacz jest uprawniony do ulg za przejazdy. Rzecznik podkreślił, że to, w jakim języku wystawiono legitymację, nie powinno mieć wpływu na prawo do tańszego biletu.

PESEL w legitymacji szkolnej - nowe przepisy już obowiązują>>