Rozporządzenie przesądzi, że dzieci osób powracających z zagranicy oraz cudzoziemców będą...
Monika Sewastianowicz
12.05.2015
Aż o 3,7 punktu może różnić się wynik egzaminu sprawdzanego przez dwie osoby. Na ocene wpływa...
Monika Sewastianowicz
12.05.2015
Maturzyści we wtorek rano przystąpią do egzaminu pisemnego z języka niemieckiego na poziomie...
PAP
12.05.2015
Przepisy nie przyznają niepełnosprawnym pracownikom specjalnej ochrony przed zwolnieniem. Nie ma...
Marta Handzlik
12.05.2015
To uczelnie decydują o warunkach zatrudnienia nauczycieli akademickich. Wynika to z autonomii,...
PAP
12.05.2015
Gmina nie może odmówić bezpłatnego transportu dziecku z autyzmem tylko dlatego, że jest zapisane do...
Monika Sewastianowicz
11.05.2015
O zapewnienie stabilnych warunków zatrudnienia nauczycieli akademickich, uregulowanie statusu...
PAP
11.05.2015
Już w czerwcu TrybunałKonstytucyjny zajmie się skargą byłych maturzystów z Ostrowca...
Monika Sewastianowicz
11.05.2015
Organy prowadzące, które chcą w tym roku dostać pieniądze na wprowadzenie dodatkowych środków...
Monika Sewastianowicz
11.05.2015
Dobre wyniki egzaminu z języków obcych rzadko uzyskują dzieci, które nie chodziły na korepetycje....
Monika Sewastianowicz
11.05.2015
Maturzyści w poniedziałek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z fizyki. Po południu będzie...
PAP
11.05.2015
Dyrektor musi poinformować organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia umowy jej członkowi....
Monika Sewastianowicz
11.05.2015
Młodzi wolontariusze Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży organizują konkurs na projekt na rzecz...
Monika Sewastianowicz
11.05.2015
Młodzi ludzie nie wiedzą, jak używać Worda, Excela i Google - wynika z badań przeprowadzonych na...
Monika Sewastianowicz
11.05.2015
W przypadku likwidacji placówki dyrektor ma prawo rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem...
Krzysztof Lisowski
10.05.2015
Minimum dwa języki obce, w tym biegły angielski to wymagania polskich pracodawców, które już stały...
Monika Sewastianowicz
08.05.2015
Szkoły nie dostały odpowiednich materiałów edukacyjnych - tłumaczy problemy z cyfryzacją szkół...
Monika Sewastianowicz
08.05.2015
Szkoły artystyczne będą wydawały świadectwa według nowych wzorów - zmienią się głównie druki...
Monika Sewastianowicz
08.05.2015
Szkolne świetlice są przepełnione. Pod opieką jednego nauczyciela przebywa w nich nawet...
PAP
08.05.2015
Maturzyści w piątek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po...
PAP
08.05.2015
Za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej będzie mógł...
Monika Sewastianowicz
08.05.2015
Dyrektor nie może wżaden sposób ingerować wkontakty pracowników zmediami, nie może również karać za...
08.05.2015
Nauczyciel, który wraca do pracy po urlopie dla poratowania zdrowia, musi stawić się na badania...
Magdalena Sender
08.05.2015
Najbardziej niepokojąca forma szkolnej przemocy: tzw. dręczenie szkolne dotyka ok. jednej...
Monika Sewastianowicz
07.05.2015
Kandydaci na urząd prezydenta nie interesują się sprawami oświaty, nie wypowiadają się na ten temat...
PAP
07.05.2015
Działania wydawnictw nie były efektem zmowy, tylko specyfiki organizacji rynku podręczników -...
Monika Sewastianowicz
07.05.2015
Wybitna, zupełnie inny poziom - komentują prace przedwojennych maturzystów nauczyciele z...
Monika Sewastianowicz
07.05.2015
Maturzyści w czwartek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie...
PAP
07.05.2015
Nie ma znaczenia liczba godzin przedmiotów przydzielonych nauczycielowi, jeśli łącznie zapewniają...
Bogusława Wojtczak
07.05.2015
Gmina nie może ograniczać dotacji celowej tylko do określonej kategorii dzieci, na przykład do...
Anna Dudrewicz
07.05.2015