Dyrektor Generalny Służby Więziennej poszukuje dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego przy...
Monika Sewastianowicz
29.07.2015
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił harmonogram przeprowadzania egzaminów...
Monika Sewastianowicz
29.07.2015
Tylko w lipcu ponad tysiąc osób zatruło się dopalaczami. Prawie 40 proc. Polaków uważa, że ofiary...
Monika Sewastianowicz
29.07.2015
Pierwsze gminy mogą się już ubiegać o unijne środki na przebudowę lub budowę przedszkola, oddziału...
Monika Sewastianowicz
29.07.2015
Z 20 mln zł, które MEN chciało przeznaczyć na dofinansowanie bibliotek szkolnych, w kasie resortu...
PAP
29.07.2015
Minister edukacji podpisała rozporządzenie określające nowe zasady organizacji kształcenia...
Monika Sewastianowicz
29.07.2015
Przepisu, który pozwala na przełożenie egzaminu poprawkowego, w przypadku, gdy uczeń się na nim nie...
Krzysztof Lodziński
29.07.2015
Bezpłatne korepetycje dla osób, które przystępują w tym roku do poprawkowego egzaminu maturalnego...
PAP
28.07.2015
Objęcie dwulatka opieką przedszkolną byłoby absolutnie dobrowolne, decydowaliby rodzice - mówiła...
Monika Sewastianowicz
28.07.2015
Warszawa ma problem z zapewnieniem przedszkolakom dodatkowych miejsc w prywatnych placówkach, nic...
Monika Sewastianowicz
28.07.2015
Platforma Obywatelska przyspiesza prace nad projektami SLD i Ruchu Palikota o tzw. mowie...
PAP
28.07.2015
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty pozytywnie ocenia pomysł odejścia od...
Monika Sewastianowicz
28.07.2015
Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela i wykonuje on swoje obowiązki wyłącznie pod...
Piotr Gąsiorek
28.07.2015
Niepubliczne Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie, które kształci Polaków ze Wschodu, stoi...
PAP
28.07.2015
W stosunku do aktów prawnych dotyczących grupy zawodowej nauczycieli, rada gminy powinna uzyskać...
Anna Dudrewicz
28.07.2015
RPD zaapelował do NIK o kompleksową diagnozę problemów występujących w systemie pieczy...
Monika Sewastianowicz
27.07.2015
Brak zaufania do lekarzy i urzędników oraz strach przed narażeniem dziecka na powikłania, to główne...
Monika Sewastianowicz
27.07.2015
Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego skierowany do Trybunału w Luksemburgu został...
Rafał Bujalski
27.07.2015
Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska wystosowała list do dyrektorów szkół podstawowych i...
PAP
27.07.2015
Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek będzie jedną z kluczowych funkcji poradni...
Monika Sewastianowicz
27.07.2015
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, Stowarzyszenie Dobra Edukacja i...
27.07.2015
Dzięki większej liczbie zajęć praktycznych i relacjom z przemysłem kształcenie studentów na...
Monika Sewastianowicz
27.07.2015
Nauczyciel mianowany może zostać zatrudniony po raz drugi na podstawie umowy o pracę na czas...
Joanna Lesińska
27.07.2015
MEN ogłasził konkurs na stanowisko Dyrektora Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i...
Monika Sewastianowicz
27.07.2015
Metryczka jest swoistego rodzaju pomocą do ustalenia wysokości subwencji dla konkretnej jednostki...
Adam Błaszko
25.07.2015
W DziennikuUstaw opublikowano jednolitego tekst rozporządzenia ws. warunków i sposobu wspomagania...
Monika Sewastianowicz
24.07.2015
Rzecznik praw dziecka zwrócił się do Senatu o przygotowanie reformy postępowań dyscyplinarnych...
Monika Sewastianowicz
24.07.2015
Najbliższe pięć lat zapowiada się jako lata tłuste dla kształcenia zawodowego. Trzeba dobrze je...
Monika Sewastianowicz
24.07.2015
Prawie 300 uczniów z Poznania odbyło praktyczne szkolenia z instruktorami Akademii Ratownictwa Lux...
Magdalena Okoniewska
24.07.2015
W regulacjach dotyczących organizacji kolonii MENchce przemycić zmiany zobowiązujące nauczycieli do...
Monika Sewastianowicz
24.07.2015