Prześledźmy harmonogram organizacji części ustnej egzaminu z języka polskiego z wykorzystaniem wydruków albo z wykorzystaniem komputera.
1. W przypadku egzaminu przeprowadzanego z wykorzystaniem zadań w formie zarówno papierowej, jak i elektronicznej dyrektor szkoły – jak już pisaliśmy wcześniej – 5.05.2015 r. otrzymuje dwa egzemplarze płyty z zadaniami do części ustnej z języka polskiego, a w razie gdyby płyty okazały się uszkodzone, od 8.05.2015 r. te same materiały może pobrać z serwisu OKE. Po otrzymaniu (pobraniu) materiałów dyrektor sprawdza, czy foldery zawierają wszystkie materiały na dany dzień. Na tym etapie nie ma dostępu do treści zadań – pliki są zabezpieczone hasłem.

Przykładowe zadania na ustną maturę z jęz. polskiego już na stronie CKE>>

2. Dzień przed egzaminem bądź w dniu egzaminu:
a) nawet jeżeli dyrektor wybrał formę papierową, może zdecydować o możliwości dostępu do zadań również w wersji elektronicznej; wówczas osoba upoważniona przez przewodniczącego ZE przygotowuje komputery do przeprowadzenia egzaminu;
b) jeżeli zadania egzaminacyjne mają mieć formę elektroniczną, osoba upoważniona przez przewodniczącego ZE przygotowuje komputery do przeprowadzenia egzaminu.
3. Dzień przed egzaminem (lub w piątek poprzedzający egzamin poniedziałkowy):
a) dyrektor, który wybrał formę papierową, pobiera z serwisu OKE plik z hasłami do zadań na następny dzień, odkodowuje pliki i drukuje zadania w liczbie niezbędnej do przeprowadzenia egzaminu przez wszystkie zespoły przedmiotowe;
b) w przypadku egzaminu z wykorzystaniem komputera dyrektor pobiera z serwisu OKE plik z hasłami do zadań na następny dzień; plik jest opracowany w taki sposób, by można go było pociąć na bilety, które będą losowali zdający.

Fałszywy dyplom to nie powód, by unieważnić maturę>>

4. W dniu egzaminu, nie wcześniej niż 1,5 godziny przed egzaminem:
a) dyrektor udostępnia wydrukowane zadania członkom ZE;
b) dyrektor udostępnia pliki z zadaniami oraz hasła do plików członkom ZE. Obie formy mają swoje zalety, ale także niedogodności, które mogą wpłynąć na sprawne przeprowadzenie egzaminu. Wymieńmy te dotyczące przeprowadzania egzaminu z wykorzystaniem komputera jako nowatorskiej formy w polskim systemie egzaminacyjnym: 
- zalety: – oszczędność finansowa – nie trzeba drukować poszczególnych zadań, – wykorzystanie nowoczesnych, znanych uczniom narzędzi i technologii, – możliwość powiększania obrazu lub tekstu w celu uchwycenia detali;
- wady: – możliwość wystąpienia okoliczności utrudniających prawidłowy przebieg egzaminu (np. brak prądu), – konieczność wyposażenia sali egzaminacyjnej w sprzęt: trzy komputery oraz drukarkę, – konieczność sprawnego posługiwania się sprzętem komputerowym przez egzaminatorów i zdających.

News imageArtykuł "Nowa formuła matury z polskiego" można przeczytać w "Dyrektorze Szkoły" nr 2/2015>>