Nawet jeśli organy ścigania stwierdziły, że świadectwo ukończenia liceum nie było prawdziwe, matura zdana na jego podstawie jest ważna - informuje "Rzeczpospolita". Według prawa świadectwo nie jest decyzją administracyjną, a jedynie zaświadczeniem o tym, że jego posiadacz legitymuje się danym poziomem wykształcenia.

BAS: przez częste zmiany ustawa o systemie oświaty jest nieczytelna nawet dla prawników>>

– Naruszeniem prawa jest dopuszczenie do egzaminu maturalnego osoby nieposiadającej wykształcenia średniego – podkreśla w odpowiedzi Joanna Berdzik, wiceminister edukacji. Nie ma jednak przepisów, które pozwalałyby na wznowienie postępowania w wyżej opisanych sytuacjach, a MEN nie planuje na razie zmian w tym zakresie.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 8 stycznia 2015 r.

Nowe ramówki i zasady egzaminowania - w 2015 r. kolejne zmiany w prawie oświatowym>>