W maju przyszłego roku maturę zdawać będzie pierwszy rocznik uczniów liceów ogólnokształcących, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową. Jest to zarazem pierwszy rocznik, który będzie zdawać maturę w nowej formule. W technikach egzamin dojrzałości według nowych zasad przeprowadzony zostanie po raz pierwszy w 2016 roku.
"Jeżdżę ostatnio dużo po Polsce i ciągle są pytania, jak ona będzie wyglądała i czy zdążymy się do niej przygotować. Więc, mimo, że matura dopiero w przyszłym roku (...) myślę, że jest właściwy moment, by przypomnieć jak ta matura będzie wyglądała" - powiedziała w środę minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska na konferencji prasowej poświęconej nowej maturze i przykładowym zadaniom z ustnego egzaminu z polskiego.
Największą zmianą w formule egzaminu dojrzałości jest zastąpienie na egzaminie ustnym z języka polskiego dotychczasowej prezentacji swobodną wypowiedzią abiturienta będącą odpowiedzią na jedno z zadań przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Opublikowano nowe procedury egzaminacyjne>>

Zadanie to będzie losowane. Następnie maturzysta będzie miał 15 minut na przygotowanie się, 10 minut na wystąpienie, 5 minut zarezerwowane jest dla komisji egzaminacyjnej na pytania do abiturienta. Egzamin ustny tak jak dotąd będzie przeprowadzany w szkole, przed szkolną komisją. Zadania odnosić się będą do wybranego tekstu kultury: literackiego lub ikonicznego (reprodukcji obrazu, fotografii lub rzeźby) albo tekstu o języku.
Jedno z przykładowych zadań przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odnosi się do fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza zaczynającego się od słów: "Na Litwie much dostatek". Polecenie do niego brzmi: "Jak w tekstach kultury może być uwznioślona zwyczajność? Omów zagadnienie, odwołując się do przytoczonego fragmentu i do całości +Pana Tadeusza+ oraz do innego tekstu kultury".
Inne przykładowe zadanie odnosi się do reprodukcji obrazu Rene Magritte'a "Reprodukcja zakazana" ukazującego odbicie postaci mężczyzny w lustrze, przy czym choć mężczyzna stoi twarzą do lustra, to w odbiciu widać jego plecy. Polecenie przy nim brzmi: "Czy człowiek może w pełni poznać samego siebie? Rozważ problem na podstawie obrazu i wybranych utworów literackich".

Materiały o nowej maturze już dostępne na stronie CKE>>


Kolejne przykładowe zadanie odnosi się do cytowanego wiersza Juliana Tuwima "Tak i nie". Polecenie brzmi: "Jakimi środkami językowymi można wyrażać uczucia? Omów zagadnienie, odwołując się do wiersza Juliana Tuwima, do innego tekstu kultury oraz do własnych doświadczeń".
Zadania można znaleźć na stronie www.cke.edu.pl w bloku poświeconym maturze 2015 w zakładce "materiały dla uczniów i nauczycieli".
Jak poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, komisja oceniając maturzystę brać będzie pod uwagę jego twórcze myślenie, umiejętność formułowania własnych sadów, dojrzałość intelektualną, orientację w problemach kultury, literatury i języka.
Zaznaczył, ze bardzo ważne będzie odwoływanie się przez maturzystę do innych tekstów kultury niż ten, z którym zadanie jest bezpośrednio związane. Wyjaśnił, że chodzi w tym przypadku o teksty kultury szeroko rozumiane, mogą nimi być obok tekstu literackiego i plastycznego także tekst piosenki, film lub serial.
Maturzyści z liceów, którzy będą zdawać egzamin dojrzałości wiosną przyszłego roku tak jak dotąd będą musieli obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, języka obcego i matematyki. Chętni będą mogli zdawać je także na poziomie rozszerzonym. Nadal na poziomie podstawowym będzie obowiązywać próg uzyskania co najmniej 30 proc. punktów by zdać egzamin.
Nadal będą też dwa obowiązkowe egzaminy ustne: z języka polskiego (w zmienionej formule) i z języka obcego.
Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych nadal będą mieli obowiązkowe ustne i pisemne egzaminy z języka ojczystego.

Kluzik-Rostkowska: matura nie może być za łatwa>>

Dodatkowo wszyscy abiturienci będą musieli przystąpić obowiązkowo do jednego egzaminu pisemnego z tzw. przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym. Chętni będą mogli przystąpić do większej liczby przedmiotów do wyboru - maksymalnie do pięciu. Przy przedmiotach do wyboru nadal nie będzie progu zdawalnosci, także w przypadku jednego przedmiotu zdawanego obowiązkowo.
Smolik przypomniał, że od wiosny 2015 r. egzaminatorzy będą oceniać zadania rozwiązane przez maturzystów w sposób całościowy, brać mają pod uwagę to czy abiturienci pokonali próg zasadniczej trudności zadania. Mają też wykazać się większa otwartością na rozwiązania zdających.
Jednocześnie od abiturientów wymagana będzie umiejętność przetwarzania informacji z różnych źródeł, łączenia tych informacji, stawiania hipotez i weryfikowania ich. "To wszystko sprawdzane będzie z wykorzystaniem solidnej wiedzy z danego przedmiotu" - podkreślił Smolik.
Poinformował, że z myślą o przyszłorocznych maturzystach w dniach 15-18 grudnia przeprowadzone będą próbne egzaminy maturalne z polskiego, matematyki, języka obcego i przedmiotu do wyboru. (PAP)

News imagePolecamy artykuł: "Nowa matura – nowe wyzwania", opublikowany w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 10/2014>>