Przepisy zostały dostosowane do zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
W rozporządzeniu znalazły się podstawy programowe dla nowych zawodów: technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych i mechanik motocyklowy.
Usunięto natomiast postanowienia dotyczące podstaw w zawodach ratownik medyczny i dietetyk, ponieważ rok szkolny 2014/2015 jest ostatnim, w którym prowadzone jest nauczanie w tych profesjach.

Nowe profesje w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego>>

Pozostałe zmiany mają charakter uzupełniający i porządkujący - dotyczą głównie poszerzenia listy zawodów, których można uczyć w szkołach policealnych (technik optyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej).
Rozporządzenie zmienia także podstawę kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej - osoba, która będzie chciała pracować w tym zawodzie nie będzie już musiała zaliczyć dwunastu tygodni praktyk, a tylko osiem.

Promocja zawodówek: dziewczyno, możesz być kim chcesz - kwiaciarką, a nawet kelnerką>>

Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 130).