Jego prowadzenie przez GIODO przewiduje art. 46c ustawy o ochronie danych osobowych znowelizowanej ustawą z 7 listopada 2014 roku o ułatwieniu działalności gospodarczej. Rejestr ten zawiera informacje o powołanych przez administratorów danych i zarejestrowanych u Generalnego Inspektora administratorach bezpieczeństwa informacji (ABI).
Publiczny dostęp do ogólnopolskiego, jawnego rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji (Rejestru ABI) udostępniony został w ramach rozbudowy funkcjonującej od 2006 roku elektronicznej platformy komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych zwanej e-GIODO.

Kwalifikacje ABI: wykształcenie nie ma znaczenia>>

Platforma ta służy nie tylko do udostępniania informacji zawartych w prowadzonych przez GIODO ogólnopolskim jawnym rejestrze zbiorów danych osobowych i ogólnopolskim, jawnym rejestrze administratorów bezpieczeństwa informacji, ale również do wspomagania operacji przesyłania drogą elektroniczna wniosków do GIODO o wpis lub aktualizację zawartych w nich informacji.
Uruchomiony 26 stycznia 2015 roku moduł systemu e-GIODO umożliwiający dostęp do Rejestru ABI jest jednym z pierwszych etapów prac nad tym rejestrem. Kolejnymi etapami jego rozbudowy będą funkcjonalności, które pozwolą przekazywać wnioski o wpis, aktualizację lub wykreślenie ABI drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy ePUAP. Więcej w serwisie LEX.PL>>

Nowe zadania dyrektora jako administratora danych osobowych (po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych) będą jednym z tematów I AZDS już 2 lutego 2015 r. ZOBACZ PROGRAM>>